Svet regije

Svet Savinjske regije predstavlja 31 članov – županov občin Savinjske regije. Predsednik sveta Savinjske regije je mag. Branko Kidrič.

ŽUPAN OBČINA
mag. Branko Kidrič, predsednik sveta regije Občina Rogaška Slatina
Matija Kovač Mestna občina Celje
Peter Dermol Mestna občina Velenje
mag. Tomaž Žohar Občina Braslovče
Franc Leskovšek Občina Dobje
Martin Brecl Občina Dobrna
Anton Špeh Občina Gornji Grad
Milenca Krajnc Občina Kozje
Marko Šantej Občina Laško
Franjo Naraločnik Občina Ljubno
Ciril Rosc Občina Luče
Ivan Suhoveršnik Občina Mozirje
Matej Pečovnik Občina Nazarje
Peter Misja Občina Podčetrtek
Jože Kužnik Občina Polzela
mag. Marko Repnik Občina Prebold
dr. Majda Potočnik Občina Rečica ob Savinji
Martin Mikolič Občina Rogatec
Darko Ratajc Občina Slovenske Konjice
Katarina Prelesnik Občina Solčava
mag. Marko Diaci Občina Šentjur
Matija Čakš Občina Šmarje pri Jelšah
Janko Kopušar Občina Šmartno ob Paki
Boris Goličnik Občina Šoštanj
Miran Jurkošek Občina Štore
Marko Semprimožnik Občina Tabor
Andraž Pogorevc Občina Vitanje
Branko Petre Občina Vojnik
Nataša Juhart Občina Vransko
mag. Boris Podvršnik Občina Zreče
Janko Kos Občina Žalec
mag. Branko Kidrič, župan Občine Rogaška Slatina, predsednik Sveta Savinjske regije Obsotelje in Kozjansko
Peter Dermol, župan Mestne občine Velenje Savinjsko – Šaleška
Janko Kos, župan Občine Žalec Spodnje Savinjsko
Matija Kovač, župan Mestne občine Celje Osrednje Celjsko
mag. Boris Podvršnik, župan Občine Zreče Pohorje – Dravinja

SEJE

Seja Sveta Savinjske regije v znamenju popoplavnih ukrepov

V Galeriji okusov v Novem Celju je v torek, 3. oktobra 2023, potekala 3. redna seja Sveta Savinjske regije. Največ besed so župani namenili popoplavni ...
Več →

2. redna seja Sveta Savinjske regije

V prostorih Narodnega doma v Celju je 25. aprila 2023 potekala 2. redna seja Sveta Savinjske regije. Prisotne župane je Polona Demšar Mitrovič z Direktorata ...
Več →

1. redna seja Sveta Savinjske regije in 19. skupščina RASR, d.o.o

V Aninem dvoru v Rogaški Slatini sta v torek, 31. januarja 2023, potekali redni seji Sveta Savinjske regije in Skupščine RASR. Na 1. redni seji ...
Več →

7. redna seja Sveta Savinjske regije

Na 7. redni seji Sveta Savinjske regije 27. junija 2022 v Velenju je bil sprejet Regionalni razvojni program Savinjske razvojne regije 2021 – 2027.
Več →

6. redna seja Sveta Savinjske regije

Na 6. seji Sveta Savinjske regije 24. marca 2022 je bil predstavljen Regionalni razvojni program Savinjske razvojne regije 2021 – 2027. Usklajeni so bili tudi ...
Več →

5. redna seja Sveta Savinjske regije

Na 5. seji Sveta Savinjske regije 22. januarja 2021 je bil predstavljen Osnutek Regionalnega razvojnega programa Savinjske razvojne regije 2021 – 2027.
Več →
Scroll to Top
Skip to content