Savinjska regija

Občina Vitanje
Župan: Andraž Pogorevc
Površina: 59 km²
Število prebivalcev: 2.280
Več informacij TUKAJ

Občina Solčava
Županja: Katarina Prelesnik
Površina: 103 km²
Število prebivalcev: 520
Več informacij TUKAJ

Občina Luče
Župan: Klavdij Strmčnik
Površina: 110 km²
Število prebivalcev: 1.440
Več informacij TUKAJ

Občina Ljubno
Župan: Franjo Naraločnik
Površina: 79 km²
Število prebivalcev: 2.560
Več informacij TUKAJ

Občina Gornji Grad
Župan: Anton Špeh
Površina: 90 km²
Število prebivalcev: 2.490
Več informacij TUKAJ

Občina Šoštanj
Župan: Boris Goličnik
Površina: 96 km²
Število prebivalcev: 8.870
Več informacij TUKAJ

Občina Mozirje
Župan: Ivan Suhoveršnik
Površina: 54 km²
Število prebivalcev: 4.220
Več informacij TUKAJ

Občina Rečica ob Savinji
Županja: dr. Majda Potočnik
Površina: 30 km²
Število prebivalcev: 2.370
Več informacij TUKAJ

Občina Nazarje
Župan: Matej Pečovnik
Površina: 43 km²
Število prebivalcev: 2.650
Več informacij TUKAJ

Občina Vransko
Župan: Nataša Juhart
Površina: 53 km²
Število prebivalcev: 2.640
Več informacij TUKAJ

Občina Tabor
Župan: Marko Semprimožnik
Površina: 35 km²
Število prebivalcev: 1.670
Več informacij TUKAJ

Občina Braslovče
Župan: mag. Tomaž Žohar
Površina: 55 km²
Število prebivalcev: 5.640
Več informacij TUKAJ

Občina Šmartno ob Paki
Župan: Janko Kopušar
Površina: 18 km²
Število prebivalcev: 3.290
Več informacij TUKAJ

Mestna občina Velenje
Župan: Peter Dermol
Površina: 84 km²
Število prebivalcev: 33.640
Več informacij TUKAJ

Občina Polzela
Župan: Jože Kužnik
Površina: 34 km²
Število prebivalcev: 6.350
Več informacij TUKAJ

Občina Prebold
Župan: mag. Marko Repnik
Površina: 41 km²
Število prebivalcev: 5.160
Več informacij TUKAJ

Občina Žalec
Župan: Janko Kos
Površina: 117 km²
Število prebivalcev: 21.560
Več informacij TUKAJ

Občina Laško
Župan: Marko Šantej
Površina: 198 km²
Število prebivalcev: 13.090
Več informacij TUKAJ

Mestna občina Celje
Župan: Matija Kovač
Površina: 95 km²
Število prebivalcev: 49.070
Več informacij TUKAJ

Občina Dobrna
Župan: Martin Brecl
Površina: 32 km²
Število prebivalcev: 2.240
Več informacij TUKAJ

Občina Zreče
Župan: mag. Boris Podvršnik
Površina: 67 km²
Število prebivalcev: 6.590
Več informacij TUKAJ

Občina Vojnik
Župan: Branko Petre
Površina: 75 km²
Število prebivalcev: 8.980
Več informacij TUKAJ

Občina Slovenske Konjice
Župan: Darko Ratajc
Površina: 98 km²
Število prebivalcev: 15.160
Več informacij TUKAJ

Občina Šentjur
Župan: mag. Marko Diaci
Površina: 222 km²
Število prebivalcev: 19.330
Več informacij TUKAJ

Občina Štore
Župan: Miran Jurkošek
Površina: 28 km²
Število prebivalcev: 4.510
Več informacij TUKAJ

Občina Dobje
Župan: Franc Leskovšek
Površina: 18 km²
Število prebivalcev: 940
Več informacij TUKAJ

Občina Kozje
Županja: Milenca Krajnc
Površina: 90 km²
Število prebivalcev: 3.010
Več informacij TUKAJ

Občina Podčetrtek
Župan: Peter Misja
Površina: 61 km²
Število prebivalcev: 3.530
Več informacij TUKAJ

Občina Šmarje pri Jelšah
Župan: Matija Čakš
Površina: 108 km²
Število prebivalcev: 10.240
Več informacij TUKAJ

Občina Rogaška Slatina
Župan: mag. Branko Kidrič
Površina: 72 km²
Število prebivalcev: 11.210
Več informacij TUKAJ

Občina Rogatec
Župan: Martin Mikolič
Površina: 40 km²
Število prebivalcev: 3.110
Več informacij TUKAJ

Savinjska regija v številkah

Število občin v regiji: 31
Površina v km²: 2.301
Število prebivalcev (2023): 258.360
Povprečna starost: 43,6
Povprečna mesečna neto plača na
zaposleno osebo v EUR (2020):
1.104,83
Regionalni bruto domači
proizvod (mio. EUR):
5.144
Vir: SURS
Scroll to Top
Skip to content