6. redna seja Sveta Savinjske regije

Na 6. seji Sveta Savinjske regije 24. marca 2022 je bil predstavljen Regionalni razvojni program Savinjske razvojne regije 2021 – 2027. Usklajeni so bili tudi trije specifični regijski projekti Savinjske regije:

1. Digitalizacija poslovanja javne uprave, gospodarstva in NVO ter poslovne cone,

inkubatorji, inovativnost in razvoj raziskovalne dejavnosti v Savinjski regiji.

2. Vodooskrba, odvajanje ter čiščenje odpadnih voda s protipoplavno varnostjo v Savinjski

regiji.

3. Trajnostna mobilnost ter cestna infrastruktura za razvoj vseh delov Savinjske regije

Scroll to Top
Skip to content