Razvojni svet regije

RAZVOJNI SVET SAVINJSKE REGIJE

RAZVOJNI SVET SAVINJSKE REGIJE

V Aninem dvoru v Rogaški Slatini je v torek, 7. septembra 2021, potekala ustanovna seja Razvojnega sveta Savinjske regije za programsko obdobje 2021–2027. Razvojni svet Savinjske regije šteje 34 članov, in sicer 12 predstavnikov lokalnih skupnosti, 12 predstavnikov gospodarstva v regiji, 6 predstavnikov nevladnih organizacij ter štirje predstavniki območnih razvojnih partnerstev. Za predsednika Razvojnega sveta Savinjske regije je bil izvoljen mag. Branko Kidrič, župan Občine Rogaška Slatina, za podpredsednika pa Peter Dermol, župan Mestne občine Velenje.

PREDSTAVNIKI OBČIN PREDSTAVNIKI GOSPODARSTVA PREDSTAVNIKI NEVLADNIH ORGANIZACIJ PREDSTAVNIKI OBMOČNO RAZVOJNIH PARTNERSTEV
Matija Kovač Davorin Leskovar dr. Selma Filipančič Jenko Bojana Žaberl
Peter Dermol dr. Vladimir Malenkovič Andraž Čuvan Stojan Praprotnik
Marko Šantej Branko Bračko David Razboršek mag. Biljana Škarja
Janko Kos Peter Pišek Marjan Budiša Miran Jurkošek
Branko Petre Aleš Seidl Nežika Pavlič Brečko /
Darko Ratajc Dejan Vodovnik Špela Rožman /
mag. Boris Podvršnik Stanko Jamnik / /
Katarina Prelesnik Florjan Vasle / /
Jože Kužnik Izidor Krivec / /
Janko Kopušar mag. Boštjan Sovič / /
mag. Branko Kidrič – predsednik Tomaž Benčina / /
mag. Marko Diaci Samo Mirnik / /

Janko Kos
Anita Čebular
mag. Mateja Berglez
Sandi Marzidovšek
Lidija Buser
Maja Koželjnik
Maja Ratej
Ivan Golob
Samo Mirnik
Tjaša Kangler
Andrej Poklič
Karla Sitar
Iva Zorenč
mag. Saša Heath Drugovič
mag. Marko Drofenik
dr. Rok Cajzek
Alenka Vodončnik
mag. Boštjan Štrajhar

Mojca Kunst
Bojana Stopinšek
Urška Vedenik
mag. Branka Gradišnik
Zdenko Purnat
dr. Vladimir Malenković
Petra Gregorc
Alenka Cizej
Iva Zorenč
Dominik Bovha
Darja Dobrajc Lukman
Magda Cilenšek
mag. Robert Otorepec
Andraž Pogorevc
Nataša Lavrič

Martina Ljubej
mag. Marko Jurak
Primož Kroflič
Andrej Flis
Mojca Kodrič
Ivanka Orešnik
Štefka Goltnik
Stane Levart
Domen Vogelsang
Stojan Praprotnik
Darja Majkovič
Mojca Sitar
Janko Zupanec
Jože Strenčan

Polonca Golob Kovačič
Damjan Boštjančič
Vesna Poteko
Jerneja Svetko
Snježana Lekić
Marko Pritržnik
mag. Samo Kramer
Janko Pogorelčnik
David Razgoršek
prof. Lucija Vrhovšek Jančič
dr. Gašper Gantar
mag. Igor Prah
Centrih Franja
Marko Repnik
Mojca Sitar

SEJE

3. seja Razvojnega sveta Savinjske regije

Na 3. seji Razvojnega sveta Savinjske regije, ki je bila 9. oktobra 2023 v Celju, je bila potrjena uvrstitev regijskega projekta Podjetno nad izzive – ...
Več →

2. seja Razvojnega sveta Savinjske regije

Na 2. seji Razvojnega sveta Savinjske regije, ki je bila 27. junija 2022 v Velenju, je bil sprejet Regionalni razvojni program Savinjske regije 2021-2027.
Več →

1. seja Razvojnega sveta Savinjske regije

V Aninem dvoru v Rogaški Slatini je v torek, 7. septembra 2021, potekala ustanovna seja Razvojnega sveta Savinjske regije za programsko obdobje 2021–2027. Razvojni svet ...
Več →
Scroll to Top
Skip to content