O nas

O NAS

Regionalno razvojno agencijo Savinjska, d.o.o., je kot subjekt spodbujanja razvoja regije leta 2010 ustanovilo 31 občin Savinjske regije. Osnovna naloga je kvalitetno in strokovno izvajanje splošnih razvojnih nalog (SRN), v skladu z Zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja. Koordiniramo sodelovanje med občinami in razvojnimi akterji Savinjske regije ter državnimi službami na področjih regionalnega razvoja, gospodarstva, turizma, človeških virov, inovacij in varstva okolja.

Regijske projekte uresničujemo tudi s pridobivanjem državnih in evropskih sredstev ter tako širimo partnersko mrežo, pridobivamo nova znanja in izkušnje tudi na področju mednarodnega sodelovanja.

VIZIJA

Vizija razvojne agencije je celostni trajnostni razvoj Savinjske regije. Savinjska regija prav zaradi svoje naravnogeografske raznolikosti in bogate kulturne dediščine ter izjemne prometne strateške lege predstavlja edinstveno, stabilno in spodbudno razvojno okolje. Želimo biti prepoznani kot institucija, ki v tem prostoru deluje za dvig ravni blaginje in kakovostnejše življenje za vse prebivalce Savinjske regije.

POSLANSTVO

Poslanstvo razvojne agencije je uresničevanje razvojnih projektov Savinjske regije, ki sledijo zastavljenim razvojnim prioritetam. Kot vodilna regijska razvojna agencija poznamo nove strateške razvojne potenciale v Savinjski regiji, ki jih je možno uporabljati danes ali v bližnji prihodnosti za uravnotežen razvoj.

Scroll to Top
Skip to content