Seja Sveta Savinjske regije v znamenju popoplavnih ukrepov

V Galeriji okusov v Novem Celju je v torek, 3. oktobra 2023, potekala 3. redna seja Sveta Savinjske regije. Največ besed so župani namenili popoplavni obnovi regije in spodbujanju razvoja, enotni so si bili, da morajo od države zahtevati čim prejšnji nabor ukrepov in njihovo predstavitev že na naslednji seji.

Direktorica Razvojne agencije Savinjske regije Bojana Stopinšek je prisotne županje in župane Savinjske regije seznanila z aktivnostmi v zvezi z uvrstitvijo projekta PONI – Podjetno nad izzive v Dogovor za razvoj regij 2021 – 2027, informativno delitvijo sredstev DRR v obdobju 2021 – 2027 in regijsko štipendijsko shemo Savinjske regije v obdobju 2021 – 2027.

Projekt PONI bo izvajalo vseh 12 regionalnih razvojnih agencij v Sloveniji, v Savinjski regiji ga bomo začeli izvajati 1. februarja 2024. Gre za model podjetniškega usposabljanja, v okviru katerega potencialni podjetniki v 4 mesecih razvijejo in realizirajo svojo podjetniško idejo. RASR bo projekt izvajal v sodelovanju z območnimi razvojnimi agencijami, z zadnjo od 10 predvidenih skupin bo zaključil 28. februarja 2028. Projekt je namenjen vsem potencialnim podjetnikom, ne glede na starost in spol, cilj projekta pa so novoustanovljeni poslovni subjekti.

Obstoječa regijska štipendijska shema se je z odločitvijo pristojnega Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti zaključila, s pobudami in podporo nekaterih delodajalcev ter občin pa je želja RASR, da se štipendijska shema v regiji nadaljuje, saj ima pozitivne vplive na gospodarstvo in človeške vire, ob tem pa povezuje mlade, gospodarstvo in izobraževanje. RASR je prve sestanke z zainteresiranimi občinami že izpeljal in bo nadaljeval aktivnosti po čimprejšnji vzpostavitvi sheme.

V nadaljevanju je mag. Natalija Plemenitaš Fuchs, vodja izpostave Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje, predstavila aktualne informacije po poletnih neurjih v letu 2023 in županom obljubila nadaljnjo pomoč pri odpravi posledic. Mag. Biljana Škarja, direktorica Razvojne agencija Savinjsko – Šaleške, je predstavila Dopis za posredovanje Načrta popoplavnih ukrepov SAŠA, ki so ga poslali na Vlado Republike Slovenije, ter Načrt ukrepov popoplavne obnove in spodbujanja razvoja. Župani so se strinjali, da mora Savinjska regija stopiti skupaj in od Direkcije za vode zahtevati gradivo protipoplavnih ukrepov, ki jim je bilo obljubljeno, in da ukrepe predstavniki pristojnih služb tudi predstavijo na naslednji seji oziroma do konca oktobra. Sprejeli so sklep, da se pripravi načrt popoplavne obnove in spodbujanja razvoja za celotno Savinjsko regijo.

 

Scroll to Top
Skip to content