3. seja Razvojnega sveta Savinjske regije

3. seja Razvojnega sveta Savinjske regije

Na 3. seji Razvojnega sveta Savinjske regije, ki je bila 9. oktobra 2023 v Celju, je bila potrjena uvrstitev regijskega projekta Podjetno nad izzive – PONI v Dogovor za razvoj regij v obdobju 2021 – 2027.

Direktorica Razvojne agencije Savinjske regije Bojana Stopinšek je članom Razvojnega sveta Savinjske regije predstavila projekt PONI, ki ga pripravljajo in prijavljajo skupaj z vsemi razvojnimi agencijami v Sloveniji. Gre za podjetniško usposabljanje, kjer bodo v štirih mesecih usposabljanja udeleženci zaposleni na RASR, d.o.o. Cilj projekta je, da udeleženci po štirih mesecih odprejo svoje podjetje, RASR pa jih čimbolj opolnomoči in usposobi, da samostojno vstopijo na trg.

Projekt bo v Savinjski regiji potekal od 1. februarja 2024 do 28. februarja 2028. V tem obdobju bodo usposobili 106 udeležencev v desetih skupinah. Načrtovano je, da se projekt izvede v sodelovanju z Območnimi razvojnimi partnerstvi tako, da se po dve aktivnosti izvedeta v posameznih območnih razvojnih partnerstvih. Izvedli bomo dve skupini na Kozjanskem, dve skupini v Osrednjem Celjskem, dve skupini v Spodnji Savinjski dolini, dve skupini v Zgornji Savinjski dolini in dve skupini na Dravinjskem.

Scroll to Top
Skip to content