1. seja Razvojnega sveta Savinjske regije

1. seja Razvojnega sveta Savinjske regije

V Aninem dvoru v Rogaški Slatini je v torek, 7. septembra 2021, potekala ustanovna seja Razvojnega sveta Savinjske regije za programsko obdobje 2021–2027. Razvojni svet Savinjske regije šteje 34 članov, in sicer 12 predstavnikov lokalnih skupnosti, 12 predstavnikov gospodarstva v regiji, 6 predstavnikov nevladnih organizacij ter štirje predstavniki območnih razvojnih partnerstev. Za predsednika Razvojnega sveta Savinjske regije je bil izvoljen mag. Branko Kidrič, župan Občine Rogaška Slatina, za podpredsednika pa Peter Dermol, župan Mestne občine Velenje.

Scroll to Top
Skip to content