LIVING CASTLES

LIVING CASTLES

V središču projekta »Living Castles« je ohranjanje in valorizacija dvorcev in gradov skozi razvoj skupne čezmejne turistične ponudbe ter integracijo inovativnih aktivnosti ohranjanja in predstavljanja dediščine.

Glavno vodilo projekta je bilo osnovanje skupne blagovne znamke zveze gradov in dvorcev, ki bi pripomogla k boljši prepoznavnosti in promociji, z željo da se ti doma in v tujini predstavljajo kot skupen turistični produkt po vzoru gradov južne Češke in bavarskih gradov.

Objekti so bili opremljeni s skupnimi označevalnimi tablami, izvajala se je skupna promocija ter skupni tematski dogodki, ki so popestrili stalno ponudbo.

Gradovi so spomeniško in kulturno zaščiteni objekti, zato je njihova namembnost velikokrat rigidno določena in so zaradi tega spremembe težke in drage. Projekt je veliko pozornost namenjal iskanju rešitev, kako z malimi investicijami in sodobno IKT opremo, zapolniti te vrzeli in gradovom vdahniti novo življenje, obiskovalcem pa boljšo doživljajsko izkušnjo. Tehnologija nam v današnjem času omogoča, da s pomočjo virtualnih očal in drugih vmesnikov hodimo po grajskih hodnikih, vidimo, kako so se gradovi spreminjali skozi čas. Hologramske projekcije omogočajo, da pred nami oživijo zgodovinske osebe in mitološka bitja; 3D projekcije pa zidovom vdahnejo novo dimenzijo. Omenjena tehnologija je bila še pred nekaj leti nedostopna splošnemu uporabniku bodisi zaradi cene bodisi zaradi naprednih znanj za uporabo. Danes je ta tehnologija prosto dostopna in dosegljiva. Prednost uporabe te je, da se lahko vsebine spreminjajo oz. so prilagojene različnim ciljnim skupinam in tako omogočajo dinamično in raznoliko ponudbo z enkratno investicijo. Prav tako pa je prenos in izmenjava digitalizirane kulturne dediščine (fotografije, slike, itd.) veliko cenejša in omogoča obogatitev stalnih muzejskih zbirk ter promocijskih aktivnosti. Nabor skupnih spremljevalnih dogodkov in investicij v kulturno dediščino ponuja edinstveno doživljanje grajskega življenja.

Vodilni partner: Međimursko veleučilište u Čakovcu

Projektni partnerji: Raziskovalno izobraževalno središče Dvorec Rakičan, Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj , Razvojna agencija Savinjske regije d.o.o., Gradski muzej Varaždin , Muzej Međimurja Čakovec , Muzeji Hrvatskog Zagorja , Proteus d.o.o.

Aktivnosti

livingcastleslogo

Promocijski video projekta Living Castles

Promocijski video projekta Living Castles
Več →
celjski grad

Teden odprtih vrat

V okviru projekta Living Castles se je v času od 13. do 16. septembra ...
Več →
delovni sestanek

Delovni sestanek partnerjev projekta Living Castles

V ponedeljek, 9. 9. 2019, je v Celju na sedežu Razvojne agencije Savinjske regije ...
Več →
kreativni inkubator 2

Predstavitev projekta Living Castles na Kreativnem inkubatorju v Celju

Z udeležbo na Kreativnem inkubatorju smo mlajšim prebivalcem Celja podrobneje predstavili projekt »Living Castles« ...
Več →
podsreda2

Predstavitev projekta Living Castles na gradu Podsreda

Projekt »Living Castles« ali Živi gradovi smo predstavili na dogodku, ki se odvijal na ...
Več →
Scroll to Top
Skip to content