Predstavitev projekta Living Castles na Kreativnem inkubatorju v Celju

Predstavitev projekta Living Castles na Kreativnem inkubatorju v Celju

Z udeležbo na Kreativnem inkubatorju smo mlajšim prebivalcem Celja podrobneje predstavili projekt »Living Castles« ali Živi gradovi. Gre za projekt v okviru Interreg Slovenija – Hrvaška, kjer se s pomočjo osnovanja skupne blagovne znamke zveze gradov in dvorcev gradi prepoznavnost zgodovinskih objektov. Slednji se povezujejo v turističen produkt, ki strmi k večji promociji same regije in njene kulturne dediščine.

Projekt omogoča vpogled v arhitekturo gradov in dvorcev, samo življenje grofov, dam ter vitezov na poseben, inovativen in privlačen način za obiskovalce vseh starostnih skupin. Tako se lahko že danes s pomočjo virtualnih očal sprehodite po hodnikih in sobanah Starega gradu Celje ter si ga ogledate skozi oči grofov Celjskih.

Pametna integracija v projektu združuje naravno in kulturno komponento, segment znanja, napredno tehnologijo, skupnost in ozaveščanje prebivalstva v smislu zelenega gospodarstva. Velik poudarek se daje predvsem trajnostni rabi naravnih in kulturnih virov.

Scroll to Top
Skip to content