PONI Savinjska 2024-2028

Projekti RRA Savinjska

PONI Savinjska 2024-2028

Regionalna razvojna agencija Savinjska, d.o.o. pričenja v letu 2024 z izvajanjem 4- mesečnega programa podjetniškega usposabljanja v okviru projekta Podjetno nad izzive “PONI Savinjska”. PONI je del celovitega projekta Podjetno nad izzive, ki se izvaja na področju celotne Slovenije in je eden od skupnih regijskih projektov iz Regionalnega razvojnega programa 2021 – 2027 za Savinjsko […]

PONI Savinjska 2024-2028 Read More »

DRR

REGIONALNI RAZVOJNI PROGRAM 2021 – 2027 Regionalni razvojni program Savinjske regije 2021 – 2027 (sprejet 27. 6. 2022) Dokumentacija Seznam projektnih predlogov Dokumentacija Priprave regionalnega razvojnega programa 2021-2027 Dokumentacija REGIONALNI RAZVOJNI PROGRAM 2014 – 2020 Regionalni razvojni program Savinjske regije 2014 – 2020 (sprejet 2. 7. 2014) Dokumentacija Priprave regionalnega razvojnega programa 2014-2020 Dokumentacija Kazalniki

DRR Read More »

2SoKroG

NAMEN PROJEKTA Na čezmejnem območju obstaja velika potreba po razvoju integralnih socialno aktivacijskih programov zaradi težav, ki se pojavljajo na obeh straneh meje, t.j. dolgotrajna socialna šibkost ranljivih ciljnih skupin zaradi brezposelnosti, od zdravstvenih težav do slabe informiranosti in vključenosti v družbo. Projekt obravnava prioritetno področje socialno varstvenih in zaposlitvenih storitev s ciljem krepitve partnerstva

2SoKroG Read More »

LIVING CASTLES

V središču projekta »Living Castles« je ohranjanje in valorizacija dvorcev in gradov skozi razvoj skupne čezmejne turistične ponudbe ter integracijo inovativnih aktivnosti ohranjanja in predstavljanja dediščine. Glavno vodilo projekta je bilo osnovanje skupne blagovne znamke zveze gradov in dvorcev, ki bi pripomogla k boljši prepoznavnosti in promociji, z željo da se ti doma in v

LIVING CASTLES Read More »

ActiveHome

V okviru programa Interreg Danube smo meseca decembra 2017 prijavili projektno idejo ActiveHome na odprt razpis Seed Money Facility (SMF). Projekta ideja je bila na razpisu SMF potrjena 25. julija 2018. S projektom ActiveHome nameravamo prispevati k okrepitvi regije in ustvarjanju blaginje v podonavski regiji. Z ureditvijo podatkovne baze brezdomcev bomo pripomogli h krepitvi sodelovanja

ActiveHome Read More »

Regijska štipendijska shema

Uradni naziv operacije: REGIJSKA ŠTIPENDIJSKA SHEMA – SAVINJSKA STATISTIČNA REGIJA Obdobje izvajanja: 2014 – 2020 Trajanje: 2016 – 2022 Financiranje operacije Operacijo sofinancirata Republika Slovenija (Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti) in Evropska unija iz sredstev Evropskega socialnega sklada https://www.eu-skladi.si/ Program izvajanja operacije Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje

Regijska štipendijska shema Read More »

BODI SOC

Spletna stran: http://www.bodisoc.si BODI SOC – Krepitev podpornega okolja za socialna podjetja na območju kohezijske regije Vzhodna Slovenija RASR, d.o.o. je bila skupaj s partnerjema Zavod VITICA, Gornja Radgona, so.p. in Zavod SLOKVA, so.p. iz Slovenj Gradca uspešna na javnem razpisu. Pridobili so sredstva za izvajanje projekta BODI SOC – Krepitev podpornega okolja za socialna

BODI SOC Read More »

CLEAN

CLEAN ali Tehnologije in odprte inovacije za nizko ogljične regije je projekt, ki se financira v okviru programa Interreg Europe. Devet evropskih regij se je združilo z namenom reševanja skupnega izziva: kako izpolniti cilje EU za krepitev energetske učinkovitosti v evropskih regijah. Projekt bo omogočil izmenjavo dobrih praks za pametnejšo in večjo energijsko učinkovitost regij,

CLEAN Read More »

Innova SPA

InnovaSPA ali Inovativne zdravstvene rešitve za termalne regije je projekt financiran v okviru programa Interreg Europe. Savinjska regija (RASR) je ena od osmih sodelujočih partnerskih regij, ki se v toku mednarodnega projekta trudi vplivati na možnost inovativnih produktov ter lažje dostopnosti zdravljenja v termalnih zdraviliščih z orientacijo na preventivnem zdravljenju. RASR se je projektu pridružil

Innova SPA Read More »

Podjetno v svet podjetništva 2014 Savinjski regiji

Projekt Podjetno v svet podjetništva 2014 je namenjen spodbujanju podjetništva med mladimi in njihovemu zaposlovanju. Glavni partner je Regionalni center za razvoj iz Zagorja, ki je za projekt podpisal pogodbo z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ki skupaj z Evropskim socialnim skladom projekt financira, kot partnerske pogodbe z enajstimi slovenskimi regionalnimi

Podjetno v svet podjetništva 2014 Savinjski regiji Read More »

Scroll to Top
Skip to content