Delavnica: SOCIALNA PODJETJA – SPECIFIKE IN PRIMERI DOBRIH PRAKS

2. marca, 2023

Delavnica: SOCIALNA PODJETJA – SPECIFIKE IN PRIMERI DOBRIH PRAKS

SOCIALNA PODJETJA – SPECIFIKE IN PRIMERI DOBRIH PRAKS v okviru projekta »BODI SOC«, ki bo v petek, 3. 3. 2023, od 10.00 do 12.00 v Mestnem muzeju Litija, Cesta komandanta Staneta 2, 1270 Litija.  Socialno podjetništvo je oblika podjetništva, ki s svojimi proizvodi in storitvami odgovarja na težave v družbi in ustvarja družbeno korist. Socialna […]

Delavnica: SOCIALNA PODJETJA – SPECIFIKE IN PRIMERI DOBRIH PRAKS Read More »

7. nacionalna konferenca o celostnem prometnem načrtovanju v Laškem

V Thermani Laško v Občini Laško je v sredo, 1. marca 2023, potekala 7. nacionalna konferenca o celostnem prometnem načrtovanju. Udeležence je nagovoril minister minister za okolje, podnebje in energijo mag. Bojan Kumer in predstavil aktivnosti ministrstva. Govorili smo o parkirni politiki, praksah upravljanja parkiranja iz Slovenije in tujine, konferenco pa zaključili z delavnicami s

7. nacionalna konferenca o celostnem prometnem načrtovanju v Laškem Read More »

Javni razpis za direktorja (m/ž) RASR, Razvojne agencije Savinjske regije, d.o.o.

Na podlagi Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS, 81/19, 203/20 – ZIUPOPDVE, 119/21 – ZČmIS-A, 202/21 – odl. US, 15/22 in 54/22 – ZUPŠ-1), 22. člena Družbene pogodbe za družbo z omejeno odgovornostjo RASR,

Javni razpis za direktorja (m/ž) RASR, Razvojne agencije Savinjske regije, d.o.o. Read More »

Scroll to Top
Skip to content