Delavnica: SOCIALNA PODJETJA – SPECIFIKE IN PRIMERI DOBRIH PRAKS

Delavnica: SOCIALNA PODJETJA – SPECIFIKE IN PRIMERI DOBRIH PRAKS

SOCIALNA PODJETJA – SPECIFIKE IN PRIMERI DOBRIH PRAKS
v okviru projekta »BODI SOC«, ki bo
v petek, 3. 3. 2023, od 10.00 do 12.00
v Mestnem muzeju Litija, Cesta komandanta Staneta 2, 1270 Litija.

 Socialno podjetništvo je oblika podjetništva, ki s svojimi proizvodi in storitvami odgovarja na težave v družbi in ustvarja družbeno korist. Socialna podjetja se ne ustanavljajo z namenom pridobivanja dobička, temveč z namenom opravljanja dejavnosti, s katerimi je mogoče reševati socialne, gospodarske, okoljske ter druge družbene izzive.


Vljudno vabljeni na dogodek, na katerem boste spoznali socialna podjetja, ki znotraj različnih panog uspešno naslavljajo družbene izzive, novosti na področju socialnega podjetništva in priložnosti za uspešen začetek delovanja ter nadaljnji razvoj socialnih podjetij

 10.00 Uvodni pozdrav, Franci Rokavec, župan Občine Litija

10.00 – 10.20 Novosti s področja poročanja o družbenih učinkih socialnih podjetij ter finančna
sredstva za socialno ekonomijo v novem programskem obdobju
, Mojca Štepic, Razvojni center Srca
Slovenije, d.o.o.

10.20 – 10.40 Predstavitev projekta BODI SOC in brezplačnega podpornega okolja za (potencialna)
socialna podjetja
, Nina Erjavec Ceglar, Razvojna agencija Savinjske regije d.o.o.

10.40 – 11.00 Predstavitev dobre prakse socialnega podjetja s področja zaposlovanja invalidov,
Mojca Bajc, Medobčinsko društvo invalidov občin Litija in Šmartno pri Litiji, socialno podjetje

11.00 – 11.20 Predstavitev dobre prakse socialnega podjetja s področja ponovne uporabe, Tanja
Kristan, KNOF socialno podjetje STARA ŠOLA Litija

11.20 – 11.40 Predstavitev dobre prakse socialnega podjetja s področja turizma, URTP PRO, Andrej
Šumer, s.p.

11.40 – 12.00 Predstavitev projekta PONI – Podjetno nad izzive kot priložnost za ustanovitev
socialnih podjetij
, Jernej Lipar, Regionalna razvojna agencija Zasavje

12.00 – 12.30 Druženje s pogostitvijo

Prosimo, da vašo udeležbo potrdite na mojca.stepic@razvoj.si oz. na 01 896 27 10, do vključno 27. 2. 2023.


Vljudno vabljeni!

 Udeležba na dogodku je brezplačna in poteka v okviru projekta BODI SOC – Krepitev podpornega okolja za socialna podjetja na območju kohezijske regije Vzhodna Slovenija. Projekt sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport in EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj

 
Scroll to Top
Skip to content