BODI SOC

BODI SOC

Spletna stran: http://www.bodisoc.si

BODI SOC – Krepitev podpornega okolja za socialna podjetja na območju kohezijske regije Vzhodna Slovenija

RASR, d.o.o. je bila skupaj s partnerjema Zavod VITICA, Gornja Radgona, so.p. in Zavod SLOKVA, so.p. iz Slovenj Gradca uspešna na javnem razpisu. Pridobili so sredstva za izvajanje projekta BODI SOC – Krepitev podpornega okolja za socialna podjetja na območju kohezijske regije Vzhodna Slovenija (KRVS).

Projekt BODI SOC je usmerjen v vzpostavitev učinkovitega in vzpodbudnega podpornega okolja za socialna podjetja, ki bo prispevalo h krepitvi veščin in kompetenc socialnih podjetij, povečalo možnosti za ustanavljanje novih socialnih podjetij, spodbujalo rast obstoječih socialnih podjetij, okrepilo informiranost socialnih podjetij za razvoj in promocijo socialnega podjetništva, prispevalo k ustvarjanju novih delovnih mest ter povezovanj socialnih podjetij z lokalnim okoljem, raziskovalnimi in izobraževalnimi organizacijami ter gospodarstvom s ciljem ustvarjanja pogojev za boljši dostop na trg.

V okviru projekta načrtujemo aktivnosti v vseh osmih razvojnih regijah KRVS v okviru katerih bomo izvedli najmanj 42 svetovanj, več kot 90 ur usposabljanj, več kot 24 ur delavnic in nefinančno podprli najmanj 42 socialnih podjetij.

Ciljne skupine projekta so obstoječa ter potencialno nova socialna podjetja, ki so registrirana ali v procesu registracije, skladno z Zakonom o socialnem podjetništvu – ZsocP ter ostali akterji ekosistema za podporo socialni ekonomiji.

Pomembno vlogo pri projektnih aktivnostih imajo pridruženi partnerji iz celotnega območja KRVS, to so: Razvojni center Murska Sobota, RRA Zeleni kras d.o.o., Fundacija za izboljšanje zaposlitvenih možnosti Prizma, ustanova, Zavod KNOF so. p., Center ponovne uporabe d.o.o., so. p., Razvojni center Srca Slovenije, d.o.o., Zavod KONC so. p., Društvo Naprej, so.p., Regionalna gospodarska zbornica Celje, Razvojni center Novo mesto, Ekološka zadruga z.b.o., so. p., Regionalna razvojna agencija Zasavje, Društvo Naprej, so.p..

Projekt sofinancirata Republika Slovenija, MGTŠ in EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Aktivnosti

Objavljen je nov razpis za oblikovanje kompetenčnih centrov za razvoj družbenih inovacij

V sklopu EU podpore družbenim inovacijam je bil na spletni strani www.esf.lt objavljen nov razpis za ...
Več →

Foto utrinki konference z naslovom “SOCIALNO PODJETNIŠTVO?!” v Rogaški Slatini

V Rogaški Slatini je v četrtek, 8. 6. 2023, potekala konferenca z naslovom »SOCIALNO ...
Več →

Vabljeni na konferenco ” SOCIALNO PODJETNIŠTVO?!”

VABILO Vabljeni na konferenco projekta »BODI SOC – Krepitev podpornega okolja za socialna podjetja ...
Več →
Scroll to Top
Skip to content