Projekt InnovaSPA

InnovaSPA je projekt programa Interreg Europe, ki smo ga skupaj s partnerji iz sedmih tujih regij začeli izvajati s 1. 6. 2018. Projekt temelji na inovacijah, bodisi novih produktih ali drugačnih pristopih dostopnosti v termalnem zdravstvu z orientacijo na preventivno zdravljenje s termalnimi vodami. Razvojna agencija Savinjske regije se je projektu pridružila zaradi svojih edinstvenih […]

Projekt InnovaSPA Read More »