Projekt InnovaSPA

InnovaSPA je projekt programa Interreg Europe, ki smo ga skupaj s partnerji iz sedmih tujih regij začeli izvajati s 1. 6. 2018.

Projekt temelji na inovacijah, bodisi novih produktih ali drugačnih pristopih dostopnosti v termalnem zdravstvu z orientacijo na preventivno zdravljenje s termalnimi vodami.

Razvojna agencija Savinjske regije se je projektu pridružila zaradi svojih edinstvenih možnosti termalnega zdravstva, saj se lahko kot regija pohvalimo s kar sedmimi termalnimi zdravilišči: Terme Topolšica, Terme Zreče, Terme Dobrna, Thermana Laško, Rimske toplice, Terme Olimia in Zdravilišče Rogaška.

Projekt je za našo regijo torej idealen, saj bi lahko ljudem, predvsem starejšim, katerih odstotek se v naši družbi iz leta v leto viša, nudili dodatno, še kako potrebno preventivno zdravljenje s pomočjo termalne vode.

Projekt bo izvajan v dveh fazah.

V 1. fazi, ki traja od 1. 6. 2018 do 30. 11. 2020 bodo sodelujoče države naredile analizo stanja v svojih regijah, na podlagi katere bomo specificirali izkušnje, ki jih želimo izmenjati in dobre prakse, ki jih želimo podeliti s partnerji. S pomočjo pridobljenih informacij bomo nato razvili regionalne akcijske načrte, ki jih bomo v 2. fazi, ki bo trajala do 30. 11. 2022, implementirali v vsaki partnerski regiji posebej in s tem vplivali na povezovanje različnih akterjev s ciljem pripomoči k boljšim pogojem preventivnega zdravljenja.

PARTNERSKE DRŽAVE:

  1. FRANCIJA – Thermauvergne association
  2. MADŽARSKA – University of Debrecen
  3. LATVIJA – University of Latvia
  4. POLJSKA – Warmia and Mazury Regional Development Agency JSC in Olsztyn
  5. ROMUNIJA – Regional Development Agency Centru
  6. LITVA – Lithuanian Innovation Centre
  7. PORTUGALSKA – Faculty of Medicine of the University of Porto
  8. SLOVENIJA – Development Agency of Savinjska region

OBDOBJE IZVAJANJA: 2018 – 2022

VREDNOST PROJEKTA: 1,3 milijone EUR

ZA RASR: 139.835,00 EUR

Dostop do spletne strani projekta: https://www.interregeurope.eu/innovaspa/  

Scroll to Top
Skip to content