V Celju prvi regijski posvet na temo Občine in energetika

V Celju prvi regijski posvet na temo Občine in energetika

Mestna občina Celje, Razvojna agencija Savinjske regije, RASR, d.o.o., Zavod Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško (Zavod KSSENA) ter Energetika Celje so v sredo, 22. februarja 2023, v Tehnoparku Celje organizirali prvi regijski posvet na temo Občine in energetika.

Tematika je v skladu z Regionalnim razvojnim programom Savinjske regije za obdobje 2021 – 2027 in ciljem 2 – Zeleno Savinjsko regijo. Na posvetu so sodelovali predstavniki občin Savinjske regije oziroma njihovi strokovni sodelavci na področju energetike.

V uvodu je zbrane nagovoril župan Mestne občine Celje Matija Kovač, ki je povedal, da si želi Mestna občina Celje s posodobitvijo Lokalnega energetskega koncepta postaviti jasen, realen in dober plan do leta 2030, poiskati učinkovite, gospodarne in okolju prijazne rešitve tako za naše mesto kot tudi za regijo, v sodelovanju z občinami, ki nas obkrožajo. Izpostavil je pomen sodelovanja s številnimi deležniki, s katerimi želimo v naslednjih mesecih postavljati nove cilje, ki so v spremenjenih globalnih okoliščinah nujni.

V nadaljevanju je Iva Zorenč, direktorica RASR, d.o.o izpostavila: »Celotna Evropa stremi k bolj zelenemu in nizkoogljičnemu energetskemu prehodu, krožnemu gospodarstvu, prilagajanjem podnebnim spremembam in obvladovanjem tveganj, tudi v programu za izvajanje kohezijske politike je temu cilju namenjene ogromno pozornosti, zato smo se odločili za tovrsten posvet. V prihodnje jih bomo organizirali po celotni Savinjski regiji in naslovili različne tematike s ciljem izmenjave znanj in mnenj, predvsem pa povezovanja in združevanja celotne regije.«

Boštjan Krajnc, direktor KSSENE, je poudaril vlogo občin pri reševanju energetske krize, ki je lahko tudi priložnost na področju varčevanja z energijo in lokalnih obnovljivih virih energije. Spregovoril je o možnih načinih financiranja trajnostnih energetskih projektov ter primerih dobrih praks s ciljem povečanja sodelovanja med občinami Savinjske regije.

V drugem delu je mag. Evgen Zgoznik iz Energetike Celje predstavil energetsko pogodbeništvo v MO Celje s primeri dobrih praks. »V času krize na trgu cen energentov smo prisiljeni iskati strateške rešitve za energetsko neodvisnost. Glede na to, da je Slovenija v velikem zaostanku na področju obnovljivih virov energije, bodo nove strateške usmeritve vlade usmerjene v povečanje teh aktivnosti. Zato je nujno potrebno dvigniti raven energetske kulture v vseh lokalnih skupnostih Savinjske regije in jih pripraviti na razpise za sofinanciranje projektov,« je mnenja Zgoznik.

O pogodbenem oskrbovanju z energijo je govoril Žiga Pižorn, ki je v svoji predstavitvi naslovil energetsko sanacijo, sončne elektrarne ter možnosti sodelovanja z občinami.

Scroll to Top
Skip to content