Povabilo razvojnim svetom regij za pripravo in podpis dogovorov za  razvoj regij za programsko obdobje 2021-2027

Povabilo razvojnim svetom regij za pripravo in podpis dogovorov za razvoj regij za programsko obdobje 2021-2027

Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj je objavilo Povabilo razvojnim svetom regij za pripravo in podpis dogovorov za razvoj regij za programsko obdobje 2021-2027, ki je objavljeno tudi na spletnih straneh ministrstva.

Predmet povabila je poziv 12 razvojnim regijam k predložitvi osnutkov dogovorov za razvoj regij za programsko obdobje 2021—2027. S tem povabilom so se začele izvajati aktivnosti za sklenitev dogovorov za razvoj regij. Povabilo za pripravo dogovorov za razvoj regij se bo v naslednjih mesecih dopolnjevalo.

Predmet tega povabila je sofinanciranje projektov v okviru naslednjega cilja evropske kohezijske politike: »CP 1: Pametnejša Evropa, Prednostna naloga. 1. Inovacijska družba znanja, RSO1.3, Krepitev trajnostne rasti in konkurenčnosti malih in srednjih podjetij ter ustvarjanje delovnih mest v malih in srednjih podjetjih, med drugim s produktivnimi naložbami (ESRR)« — Podjetno nad izzive (PONI).

Za projekt PONI je namenjen znesek v višini 18,47 milijonov EUR za celotno programsko obdobje.

Drugi cilji evropske kohezijske politike v okviru dogovorov bodo predmet dopolnitve tega povabila, ko bodo pristojna ministrstva ustrezno oblikovala vstopne in druge pogoje na ciljih politik in prednostnih nalogah, ki izhajajo iz njihovih pristojnosti.

Scroll to Top
Skip to content