Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Savinje – Občina Celje, Štore, Vojnik

Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Savinje – Občina Celje, Štore, Vojnik

Z novinarsko konferenco v Vojniku so 20. februarja 2023 obeležili delni zaključek skupnega projekta treh občin. Mestna občina Celje je nosilna občina projekta, katerega cilj je celovita ureditev ustrezne infrastrukture za odvajanje komunalnih odpadnih vod za približno 2 tisoč prebivalcev treh občin. V Občini Vojnik so končali dela na svojem območju.

 

V Mestni občini Celje je do sedaj vgrajenih slabih 13 km kanalizacijskih cevi, kar znaša skoraj 70 odstotno realizacijo projekta. 280 hišnih priključkov je pripravljenih, da se bodo vklopili na novo javno komunalno omrežje, kar je skoraj 2/3 od predvidenih z izvajalskimi pogodbami. V celjski občini je zgrajenih tudi 6 črpališč. V Mestni občini Celje so dela končana ali tik pred koncem na treh sklopih (Sklop št. 2: Lokrovec, Dobrova, Zgornja Hudinja in Golovec, Sklop št. 3: Centralni del aglomeracije Celje, Sklop št. 4: Začret, Leskovec in Ljubečna), na dveh dela še potekajo (Sklop št. 1: Zagrad in Pečovnik, Sklop št. 5: Škofja vas, Šmiklavž in Zadobrova).

Naložbo sofinancira Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Scroll to Top
Skip to content