6. regionalno srečanje interesnih skupin

6. partnerski sestanek in tematski seminar projekta CLEAN je potekal v Heraklionu. Gostila ga je regija Kreta, na partnerskem sestanku se je združil vseh devet partnerjev, z namenom razpravljanja o projektnih aktivnostih in napredku.

Prvi dan srečanja (24. 09. 2019) je partnerstvo CLEAN predstavilo regionalne akcijske načrte za vsako regijo posebej in pregledalo delovni načrt, vloge, odgovornosti ter prispevke, ki so potrebni za naslednji semester.

Po zasedanju usmerjevalnega odbora so grški partnerji gostili tematski seminar s predstavitvami o sledečih temah:
1. “Energetski odtis v zgodovinski zgradbi” Atene; “Zacharias Doulgerakis, inženir strojništva.
2. “Varčevanje z energijo v industriji”; Ioannis Aspirtakis, inženir strojništva.
3. “Akcijski načrt za trajnostno energijo in podnebje: študije primerov občin Chalandri, Veria in Viannos”; predstavnika ETAM S.A..

Drugi dan srečanja projekta CLEAN (25. 09. 2019) so partnerji obiskali nekatere izmed dobrih praks, ki jih je regija Kreta opredelila kot pomembne za partnerstvo CLEAN. Primeri dobrih praks so bili:
– Distribucijski center električne energije na Kreti;
– FORTH – Fundacija za raziskave in tehnologijo;
– Grška Mediteranska Univerza – oddelek za elektroinženiring.

Scroll to Top
Skip to content