VAVČER ZA DIGITILANI MARKETING ZA SOCILANA PODJETJA IN DVIG DIGITALNIH KOMPETENC

Prijavijo se lahko podjetja s statusom socialnega podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki so se preoblikovala po Zakonu o socialnem podjetništvu in opravljajo gospodarske dejavnosti. Namen vavčerja je spodbuditi ciljne skupine tega javnega poziva k uvajanju digitalnega marketinga, s čimer se bo povečala njihova konkurenčnost, dodana vrednost oz. prihodki od prodaje. Vavčer za digitalni marketing za socialna podjetja […]

VAVČER ZA DIGITILANI MARKETING ZA SOCILANA PODJETJA IN DVIG DIGITALNIH KOMPETENC Read More »