2. rok za prijavo vlog na Javni razpis za pridobitev sredstev za vključevanje diplomantov v delo na razvojnih projektih podjetij na obmejnih problemskih območjih

2. rok za prijavo vlog na Javni razpis za pridobitev sredstev za vključevanje diplomantov v delo na razvojnih projektih podjetij na obmejnih problemskih območjih

Vse zainteresirane obveščamo, da 15. 2. 2024 poteče 2. rok za prijavo vlog na JAVNI RAZPIS ZA PRIDOBITEV SREDSTEV ZA VKLJUČEVANJE DIPLOMANTOV V DELO NA RAZVOJNIH PROJEKTIH PODJETIJ NA OBMEJNIH PROBLEMSKIH OBMOČJIH.

 

Kot pravočasne se bodo upoštevale vse vloge, poslane po pošti s priporočeno poštno pošiljko, ki bodo označene s poštnim žigom do 15. 2. 2024  in vloge, poslane po pošti z navadno poštno pošiljko, ki bodo v vložišče ministrstva prispele do 15. 2. 2024. Osebno oddane vloge pa se bodo kot pravočasne upoštevale le, če bodo oddane v vložišču Ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj, Kotnikova ulica 5,  1000 Ljubljana do 15. 2. 2024  do 12. ure.

 

Razpisna dokumentacija se nahaja na povezavi: https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-pridobitev-sredstev-za-vkljucevanje-diplomantov-v-delo-na-razvojnih-projektih-podjetij-na-obmejnih-problemskih-obmocjih/

 

 

 

Scroll to Top
Skip to content