2. partnersko srečanje, Sundsvall, Švedska – 24. 4., 25. 4. 2018

V sklopu Interreg Europe projekta CLEAN smo se udeležili izmenjave na Švedskem, v manjšem severnem mestu Sundsvall, ki je del regije Vasternorrlands, ene izmed devetih regij, ki tvorijo partnerstvo transregionalnega projekta na področju tehnologij in inovacij za nizkoogljično življenje.

Prvi dan so potekale predstavitve ukrepov, ki jih je Švedska sprejela z namenom, da zmanjša ogljični odtis oziroma izboljša energetsko učinkovitost, hkrati pa so predstavili tudi svoje dobre prakse pri delu z obnovljivimi viri in perspektivne cilje, ki si jih želijo doseči vsaj v naslednjih desetih letih.

Popoldne smo si na terenu lahko ogledali stanovanje, v katerem socialno ogrožene, priseljence in celo študente poučujejo o pravilni uporabi stvari – od energetsko učinkovite porabe vode do pravilnega sortiranja odpadkov, za čim manjše onesnaževanje okolja.

Druga dobra praksa, ki so nam jo pobližje predstavili pa je bila bolnišnica, v kateri hladijo zrak in razne medicinske instrumente s pomočjo taljenega odpadnega snega, ki ga na zbirališče pripeljejo iz mesta.

Drugi dan so potekali partnerski sestanki, kjer je bilo govora o napredovanju projekta v vsaki regiji in nalogah, ki jih moramo izpolniti do konca 1. obdobja ter o naslednji partnerski izmenjavi, ki bo potekala 12. in 13. septembra v Savinjski regiji.

Scroll to Top
Skip to content