Zemljevid

Občina Vitanje
Župan: Slavko Vetrih
Površina: 65 km²
Število prebivalcev: 2.262
Več informacij TUKAJ

Občina Solčava
Županja: Katarina Prelesnik
Površina: 102,8 km²
Število prebivalcev: 548
Več informacij TUKAJ

Občina Luče
Župan: Ciril Rosc
Površina: 110 km²
Število prebivalcev: 1.490
Več informacij TUKAJ

Občina Ljubno
Župan: Franjo Naraločnik
Površina: 78,9 km²
Število prebivalcev: 2.550
Več informacij TUKAJ

Občina Gornji Grad
Župan: Anton Špeh
Površina: 90,1 km²
Število prebivalcev: 2.551
Več informacij TUKAJ

Občina Šoštanj
Župan: Darko Menih
Površina: 95 km²
Število prebivalcev: 8.870
Več informacij TUKAJ

Občina Mozirje
Župan: Ivan Suhoveršnik
Površina: 54 km²
Število prebivalcev: 4.220
Več informacij TUKAJ

Občina Rečica ob Savinji
Županja: Ana Rebernik
Površina: 30,1 km²
Število prebivalcev: 2.300
Več informacij TUKAJ

Občina Nazarje
Župan: Matej Pečovnik
Površina: 43,4 km²
Število prebivalcev: 2.676
Več informacij TUKAJ

Občina Vransko
Župan: Franc Sušnik
Površina: 53,3 km²
Število prebivalcev: 2.640
Več informacij TUKAJ

Občina Tabor
Župan: Marko Semprimožnik
Površina: 35 km²
Število prebivalcev: 1.758
Več informacij TUKAJ

Občina Braslovče
Župan: mag. Tomaž Žohar
Površina: 55 km²
Število prebivalcev: 5.523
Več informacij TUKAJ

Občina Šmartno ob Paki
Župan: Janko Kopušar
Površina: 18,2 km²
Število prebivalcev: 3.271
Več informacij TUKAJ

Mestna občina Velenje
Župan: Peter Dermol
Površina: 83,5 km²
Število prebivalcev: 33.715
Več informacij TUKAJ

Občina Polzela
Župan: Jože Kužnik
Površina: 34 km²
Število prebivalcev: 6.321
Več informacij TUKAJ

Občina Prebold
Župan: Vinko Debelak
Površina: 41 km²
Število prebivalcev: 5.160
Več informacij TUKAJ

Občina Žalec
Župan: Janko Kos
Površina: 117,10 km²
Število prebivalcev: 21.646
Več informacij TUKAJ

Občina Laško
Župan: Franc Zdolšek
Površina: 198 km²
Število prebivalcev: 13.090
Več informacij TUKAJ

Mestna občina Celje
Župan: Bojan Šrot
Površina: 95 km²
Število prebivalcev: 49.540
Več informacij TUKAJ

Občina Dobrna
Župan: Martin Brecl
Površina: 31,68 km²
Število prebivalcev: 2.240
Več informacij TUKAJ

Občina Zreče
Župan: mag. Boris Podvršnik
Površina: 67 km²
Število prebivalcev: 6.474
Več informacij TUKAJ

Občina Vojnik
Župan: Branko Petre
Površina: 75 km²
Število prebivalcev: 8.720
Več informacij TUKAJ

Občina Slovenske Konjice
Župan: Darko Ratajc
Površina: 98 km²
Število prebivalcev: 14.479
Več informacij TUKAJ

Občina Šentjur
Župan: mag. Marko Diaci
Površina: 222,3 km²
Število prebivalcev: 19.676
Več informacij TUKAJ

Občina Štore
Župan: Miran Jurkošek
Površina: 28,1 km²
Število prebivalcev: 4.144
Več informacij TUKAJ

Občina Dobje
Župan: Franc Leskovšek
Površina: 17,5 km²
Število prebivalcev: 940
Več informacij TUKAJ

Občina Kozje
Županja: Milenca Krajnc
Površina: 89,5 km²
Število prebivalcev: 3.238
Več informacij TUKAJ

Občina Podčetrtek
Župan: Peter Misja
Površina: 61 km²
Število prebivalcev: 3.374
Več informacij TUKAJ

Občina Šmarje pri Jelšah
Župan: Matija Čakš
Površina: 108 km²
Število prebivalcev: 10.272
Več informacij TUKAJ

Občina Rogaška Slatina
Župan: mag. Branko Kidrič
Površina: 71,5 km²
Število prebivalcev: 11.002
Več informacij TUKAJ

Občina Rogatec
Župan: Martin Mikolič
Površina: 40 km²
Število prebivalcev: 3.042
Več informacij TUKAJ

Scroll to Top
Skip to content