Začetek gradnje kolesarske povezave Celje-Štore-Šentjur

Začetek gradnje kolesarske povezave Celje-Štore-Šentjur

Kolesarska povezava Celje-Štore-Šentjur bo dolga več kot 11 kilometrov in bo del državnega kolesarskega omrežja. Investitor več kot 11 milijonov evrov vrednega projekta, ki je uvrščen v mehanizem Dogovor za razvoj regij (DRR3), je Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo (DRSI), ki prispeva tudi glavnino denarja za naložbo. Ta je sofinancirana z EU sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) in državnimi sredstvi, v okviru kvot, ki za ta projekt pripadajo posameznim občinam.

Državna kolesarska povezava (DKP) Celje-Štore-Šentjur sodi v projekt izgradnje kolesarskih povezav v Savinjski regiji in nastaja v okviru »Območnega razvojnega partnerstva (ORP) Osrednje Celjsko« (deluje pod okriljem podjetja Simbio). ORP je v tem projektu koordinator med občinami in DRSI, bil je naročnik in usklajevalec izdelave idejnega projekta. 

Strokovne podlage za izgradnjo kolesarskih povezav v regiji (uskladitev po etapah in pravne podlage za poseg v prostor), ki so tudi osnova za umeščanje kolesarske povezave Celje-Štore-Šentjur, je izdelala Razvojna agencija Savinjske regije (RASR).
Izgradnja bo predvidoma končana prihodnje leto.

Povzeto po sporočilu za javnost MOC. Foto: MOC

Scroll to Top
Skip to content