Virtualni študijski obisk projekta InnovaSPA

Mednarodni projekt InnovaSPA že nekaj let povezuje osem različnih partnerjev, iz osmih evropskih držav, v iskanju inovativnih pristopov in rešitev na področju preventivnega zdravja in termalnega zdravljenja ter pri soočanju z izzivom starajoče se družbe. Slovenski partner v projektu je RASR – Razvojna agencija Savinjske regije, ki je bila 5. maja gostiteljica virtualnega študijskega obiska Savinjske regije, v kateri se nahaja kar 7 od skupno 13 slovenskih naravnih zdravilišč.

Študijski obiski v okviru projekta InnovaSPA, ki so osnova medregionalnega učenja in izmenjave praks med državami in partnerji projekta iz različnih termalnih regij, so doslej potekali v živo na terenu, lani in letos pa zaradi epidemije novega koronavirusa zgolj virtualno. Enodnevnega virtualnega študijskega programa se je tako preko spleta udeležilo več kot 80 predstavnikov iz Francije, Madžarske, Latvije, Poljske, Romunije, Litve in Portugalske, slovenski gostitelji pa so jih popeljali na virtualni obisk nekaterih naravnih zdravilišč in zdravstvenih ustanov, ki se ukvarjajo z zdravstveno preventivo.

Zdrav življenjski slog in izziv starajoče se družbe
»Eden najpomembnejših  izzivov projekta InnovaSPA je aktivna skrb za starajočo se družbo. S projektom želimo dokazati, da ji lahko na osnovi termalnega zdravljenja in z uvajanjem inovativne medicine in nege zagotovimo učinkovitejše zdravstveno varstvo ter bolj zdrav življenjski slog in bolj kakovostno življenje tudi v zrelih letih,« je prepričana Iva Zorenč,  direktorica RASR – Razvojne agencije Savinjske regije.

Termalna zdravilišča od nekdaj izvir zdravja in dobrega počutja
Ljudje so od nekdaj iskali mir in sprostitev v naravi, v termalnih zdraviliščih, ob izvirih termalnih in mineralnih voda, ter odkrivali skrivnost dobrega počutja.

Razvoj in uveljavitev slovenskih zdravilišč je omogočilo prav bogastvo neokrnjenih naravnih danosti naše dežele. Najpomembnejši sta termalna in mineralna voda (svetovno znana Radenska tri srca in Donat Mg), morska voda in slanica, organski in anorganski peloidi ter morska, panonska in predalpska srednjegorska mikroklima. Še posebej Savinjska regija je izjemno bogata z različnimi termalnimi in mineralnimi vodami, in tukaj se je skozi zgodovino razvilo kar sedem slovenskih zdravilišč, ki privabljajo ljudi od blizu in daleč: Zdravilišče Laško, Rimske toplice, Terme Zreče, Terme Dobrna, Terme Topolšiča, Zdravilišče Rogaška Slatina in Terme Olimia Podčetrtek. V virtualni študijski predstavitvi so se predstavila le nekatera med njimi, Terme Olimia, Zdravilišče Rogaška Slatina in Terme Dobrna, spoznali smo preventivne programe na terenu, ki jih izvajajo v Zdravstvenem domu Celje, predstavili pa so še nekateri partnerji iz lokalnih okolij, ki tesno sodelujejo s samimi zdravilišči in s svojo ponudbo obogatijo bivanje zdraviliških gostov.

Življenje ne pomeni biti živ, ampak biti zdrav
V okviru projekta InnovaSPA bodo v nadaljevanju projektni partnerji razvili 8 regionalnih akcijskih načrtov na področju preventivnega in termalnega zdravljenja, kar bo zagotovo doprineslo k bolj kakovostnim storitvam v zdravstveni preventivi, v skrbi za starajočo se družbo. To pa je nadvse pomembno za prihodnost naše družbe in zdravje posameznika. Kot pravi znani latinski izrek: “Non est vivere, sed valere vita est.” Oziroma »Življenje ne pomeni biti živ, ampak biti zdrav.«

Scroll to Top
Skip to content