Revolucija na področju ravnanja s plastiko

Revolucija na področju ravnanja s plastiko

Razvojna agencija Savinjsko-šaleške regije (RA SAŠA) in Fakulteta za varstvo okolja (FVO), skupaj sodelujemo v mednarodnem Interreg Europe projektu PLASTIX – Plastics Revolution for European Regions.

5. in 6. marca 2024 smo v Velenju organizirali 3. regijski partnerski obisk OSDD Slovenija (On Site Deep Dive). Na seminarju so poleg partnerjev, ki prihajajo iz 5 evropskih regij (Katalonija, Frizija, Lombardija, Tampere in Värmland) in njihovih gostov sodelovale različne institucije in organizacije Savinjsko-šaleška gospodarska zbornica in Fakulteta za tehnologijo Polimerov, ter podjetja, ki delujejo v sektorju plastike, kot so Plastika Skaza d.o.o., Gorenje gospodinjski aparati, d.o.o., BSH Hišni aparati d.o.o. Nazarje, Premogovnik Velenje, d.o.o., Komunalno podjetje Velenje d.o.o. in Zbornica komunalnega gospodarstva Slovenije.

Predstavili so primere dobrih praks, s katerimi prihajajo naproti bolj zelenemu, podnebno nevtralnemu krožnemu gospodarstvu na področju plastike. Ker se vse evropske regije soočamo s podobnimi izzivi v zvezi s plastiko, zato so izmenjava dobrih praks in predstavitve inovacij ter medsebojno mreženje ključni za izboljšavo regionalnih politik, ki lajšajo prehod v z viri gospodarno, zeleno in konkurenčno nizkoogljično gospodarstvo.

 

Ponosni smo, da je naš mednarodni dogodek, ki je potekal v Velenju, dosegel izjemen uspeh. Združil je udeležence iz različnih držav in ponudil platformo za izmenjavo znanja, izkušenj ter najnovejših dosežkov.

 

RA SAŠA je v prvem semestru k dogajanju na projektu PLASTIX dodala analitičen prispevek. Izvedli smo dve obširni raziskavi regije, to je v sektorju plastike ter lokalni skupnosti in gospodarstvu regije. Cilj prve je bil ugotoviti razsežnosti, pomen vrednostne verige, izzive, priložnosti in politike, povezane s sektorjem plastike. Ciljna skupina, ki smo jo naslavljali, je bila predelovalna dejavnost regije, ki je, kot kaže statistika, precej večja od državne. Z drugo smo pridobili vpogled v razvitost regije in odgovor na vprašanje, kam se krožno gospodarstvo SAŠA regije uvršča v primerjavi z drugimi razvitimi regijami EU in kakšne so možnosti za napredek in razvoj.

RA SAŠA koordinira in izvaja razvojne projekte na različnih področjih, svetuje in spodbuja povezovanje med različnimi deležniki, ki s svojimi aktivnostmi skupaj gradijo trajnostni razvoj regije.

Kot povezovalno telo pa skuša preko prepoznavanja dobrih praks in novih rešitev z medregionalno izmenjavo in soustvarjanjem pomagati oblikovalcem regionalnih politik izboljšati in ustvariti politične mehanizme, ki bi olajšali industrijski prehod v gospodarstvo, gospodarno z viri.

Drugi slovenski projektni partner FVO s svojo raziskovalno ekipo je udeležencem seminarja predstavil lasten prototip za vzorčenje mikroplastike v manjših rekah in rezultate prvega testiranja.

Poleg številnih dobrih praks na področju gospodarjenja s plastiko so gostje spoznali tudi delček bogate turistične ponudbe SAŠA regije. Z najstarejšim delujočim dvigalom v Sloveniji so se spustili v podzemni del Muzeja premogovništva Slovenije, kjer so 160 metrov pod površjem v simbiozi surovega industrijskega okolja in gastronomskih užitkov predramili vse čute in uživali v pohodu skozi neokrnjeno naravo do našega najvišjega slapu Rinka.

O projektu PLASTIX:

Projekt PLASTIX naslavlja naraščajočo problematiko plastičnih odpadkov, njihove možnosti recikliranja in zamenljivosti kot del prehoda v bolj krožno in podnebno nevtralno gospodarstvo.

 

Več informacij o projektu lahko  najdete na Platforma projekta PLASTIXwebsite in socialnih omrežjih LinkedIn   PLASTIX: Posts | LinkedIn

Scroll to Top
Skip to content