Priprave regionalnega razvojnega programa 2021-2027

4. marca 2022 je potekala 6. seja Sveta Savinjske regije. Predstavljen je bil RRP Savinjske razvojne regije 2021-2027. Uskladili so se tudi trije specifični regijski projekti Savinjske regije.

Oktobra 2021 so bile izvedene seje odborov Razvojnega sveta Savinjske regije na temo priprave RRP Savinjske razvojne regije 2021-2027. Zasedali so naslednji odbori:

  • Odbor za gospodarstvo, turizem in regionalni razvoj;
  • Odbor za okolje, prostor, urbani razvoj in podnebne spremembe;
  • Odbor za razvoj podeželja in skupno kmetijsko politiko;
  • Odbor za družbene dejavnosti (institucije znanja, človeški viri in nevladne organizacije).

Osnutek Regionalnega razvojnega programa za obdobje 2021 – 2027 je bil predstavljen na 5. seji Sveta Savinjske regije 22. januarja 2021 in potrjen na 11. korespondenčni seji Razvojnega sveta Savinjske regije 5. februarja 2021.

Program priprave RRP Savinjska razvojna regija 2021-2027

Na 8. korespondenčni seji Razvojnega sveta Savinjske regije je 10. septembra 2018 bil sprejet sklep o pričetku priprave regionalnega razvojnega programa (RRP) za novo programsko obdobje 2021–2027 ter Program priprave regionalnega razvojnega programa Savinjske razvojne regije 2021–2027.

OPERATIVNI NAČRT O SODELOVANJU MINISTRSTEV PRI PRIPRAVI REGIONALNIH RAZVOJNIH PROGRAMOV 2021–2027, julij 2018

V okviru priprave programskega dela Regionalnega razvojnega programa za programsko obdobje 2021 – 2027 je Razvojna agencija Savinjske regije občine v regiji pozvala k posredovanju projektnih predlogov. Sedaj k posredovanju projektnih predlogov vabimo vse ostale deležnike regionalnega razvoja v Savinjski regiji.  Z novim razvojnim programom bomo skupaj oblikovali dolgoročne razvojne ukrepe in projekte, ki se jih lahko umešča v ustrezne programe sofinanciranja.

Izpolnjene obrazce ali morebitna dodatna vprašanja nam posredujte na naslov razvojna.agencija@rasr.si

Prenesi obrazec (doc)

Scroll to Top
Skip to content