Prva dopolnitev povabila razvojnim svetom regij za pripravo in podpis dopolnitev dogovorov za razvoj regij

Prva dopolnitev povabila razvojnim svetom regij za pripravo in podpis dopolnitev dogovorov za razvoj regij

Predmet tega povabila

 

Predmet prve dopolnitve Povabila je sofinanciranje projektov v 12 razvojnih regijah, v okviru ciljev evropske kohezijske politike, in sicer naslednjih vsebinskih področij:

  • Podjetniški inkubatorji, posredniško telo Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj (MKRR),
  • Odvajanje in čiščenje odpadnih voda, posredniško telo Ministrstvo za naravne vire in prostor (MNVP),
  • Oskrba s pitno vodo, posredniško telo Ministrstvo za naravne vire in prostor (MNVP),
  • Zelena infrastruktura, posredniško telo Ministrstvo za naravne vire in prostor (MNVP),
  • Neinfrastrukturni ukrepi trajnostne mobilnosti na horizontalni ravni: Regijski centri mobilnosti in Regionalne celostne prometne strategije, posredniško telo Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo (MOPE),
  • Državno kolesarsko omrežje, posredniško telo Ministrstvo za infrastrukturo (MzI).

Skupni obseg sredstev v tej dopolnitvi Povabila znaša 440,07 mio EUR, od tega 286,04 mio EUR za kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija in 154,03 mio EUR za kohezijsko regijo Zahodna Slovenija.

Za Povabilo regijam za dopolnitev dogovorov za razvoj regij so v skladu s Programom EKP 2021–2027 v Sloveniji predvidena sredstva evropske kohezijske politike, in sicer sredstva ESRR in KS ter sredstva integralnega proračuna RS.

Kot posredniška telesa sodelujejo 4 ministrstva: poleg MKRR še MNVP, MZI in MOPE.

ROK ZA PRIJAVO: 30. 9. 2024 do 23.59

Dokumenti in obrazci

Scroll to Top
Skip to content