PONI Savinjska 2024-2028

PONI Savinjska 2024-2028

Regionalna razvojna agencija Savinjska, d.o.o. pričenja v letu 2024 z izvajanjem 4- mesečnega programa podjetniškega usposabljanja v okviru projekta Podjetno nad izzive “PONI Savinjska”.

PONI je del celovitega projekta Podjetno nad izzive, ki se izvaja na področju celotne Slovenije in je eden od skupnih regijskih projektov iz Regionalnega razvojnega programa 2021 – 2027 za Savinjsko regijo.

Vanj s 1. februarjem 2024 vstopa tudi Savinjska regija s svojimi 31 občinami, za katero bo PONI izvajala RRA Savinjska v sodelovanju s partnerskimi območnimi razvojnimi agencijami na območjih Savinjsko-Šaleško, Spodnje Savinjsko, Osrednje Celjsko, Dravinjsko, Obsotelje in Kozjansko. Do zadnje, 10. skupine, ki bo z delom končala februarja 2028, bomo skozi usposabljanje pripeljali 106 udeležencev.

Projekt PONI je namenjen vsem potencialnim podjetnikom, ne glede na starost in spol. Gre za model podjetniškega usposabljanja, v okviru katerega potencialni podjetniki v 4 mesecih razvijejo in realizirajo svojo podjetniško idejo. Udeleženci, ki so za čas projekta redno zaposleni pri izvajalcu, bodo v 4 mesecih pridobili znanje, veščine in kompetence, ki jih potrebujejo za realizacijo svoje poslovne ideje, hkrati pa bodo podrobno raziskali trg in na podlagi ugotovitev oblikovali svoj izdelek / storitev, kar bo še dodatno omogočilo udeležencem uspešnejši vstop na trg, uspešnejše poslovanje in hitrejšo rast.

Delo bo potekalo po principu coworkinga, s katerim se med udeleženci spodbuja medsebojna pomoč, deljenje znanj in izkušenj ter s tem napredek tako vsakega posameznika kot tudi njihovih idej. Pomoč jim bodo nudili notranji in zunanji mentorji ter izvajalci. V vsaki skupini bo po 10 oziroma 11 udeležencev.

Projekt PONI je torej namenjen vsem, ki imate podjetniško idejo in jo želite uresničiti, želite ustanoviti svoje podjetje in imate stalno ali začasno prebivališče v eni od 31 občin Savinjske regije. Pomemben pogoj je, da še ni bil vključen v program Podjetno v svet podjetništva, da imajo kandidati poravnane vse obveznosti do države in da imajo izpolnjene vse pogoje za podpis pogodbe o zaposlitvi, ki jo za čas trajanja projekta sklene z Razvojno agencijo Savinjske regije.

Cilj projekta je, da udeleženci po končanem usposabljanju ustanovijo lastni poslovni subjekt (s.p., d.o.o. in druge oblike poslovnih subjektov). V projekt PONI Savinjska bo do leta 2028 vključenih 106 potencialnih udeležencev, pričakuje pa se 30 % realizacija projekta oziroma registracija 32 novih poslovnih subjektov najkasneje v obdobju 1 leta po zaključku usposabljanja.

Vsi zainteresirani se bodo v projekt lahko vključili preko prijave na javni poziv, ki bo objavljen na spletni strani www.rra-savinjska.si vsake 4 mesece.

Projekt PONI se bo izvajal v okviru Programa evropske kohezijske politike v  obdobju 2021-2027 v Sloveniji, prednostne naloge 1: Inovacijska družba znanja, Specifičnega cilja RSO1.3. Krepitev trajnostne rasti in konkurenčnosti MSP ter ustvarjanje delovnih mest v MSP, med drugim s produktivnimi naložbami (ESRR). Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

 

Aktivnosti

Scroll to Top
Skip to content