Podjetno v svet podjetništva 2014 Savinjski regiji

Podjetno v svet podjetništva 2014 Savinjski regiji

Projekt Podjetno v svet podjetništva 2014 je namenjen spodbujanju podjetništva med mladimi in njihovemu zaposlovanju.

Glavni partner je Regionalni center za razvoj iz Zagorja, ki je za projekt podpisal pogodbo z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ki skupaj z Evropskim socialnim skladom projekt financira, kot partnerske pogodbe z enajstimi slovenskimi regionalnimi razvojnimi agencijami, ki izvajajo projekt na svojih območjih (Regionalna razvojna agencija Posavje, Mariborska razvojna agencija, Razvojni center Novo mesto, Regionalna razvojna agencija za Koroško, Regionalni razvojni center Koper, Poslovno podporni center Kranj, Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije, Regionalna razvojna agencija Notranjsko-Kraške regije, Regionalna razvojna agencija Mura, Regionalna razvojna agencija Severne Primorske in Razvojna agencija Savinjske regije). Celotna vrednost projekta 4,76 milijona evrov, delež sredstev Evropskega socialnega sklada pa je 85-odstoten.

Temeljna ideja projekta je udeležencem, izbranim na javnih razpisih, ponuditi strokovno pomoč in dodatna usposabljanja, ki jih potrebujejo pri razvoju podjetniške ideje v delujočo podjetje. Delo poteka v skupinah s po desetimi udeleženci, ki se zaposlijo v eni izmed sodelujočih razvojnih agencij, kjer pod vodstvom mentorjev razvijajo svojo poslovno idejo, pripravijo poslovni načrt za ustanovitev podjetja in se usposabljajo za podjetniško kariero ali večjo zaposljivost. Pri tem je cilj vsakega udeleženca, da najkasneje v enem letu po zaključku usposabljanja ustanovi lastno podjetje, se samozaposli ali zaposli pri drugem delodajalcu. Osnovni cilj projekta je tako spodbujanje podjetništva med mlajšimi brezposelnimi z višjo ali visoko izobrazbo in odpiranje novih delovnih mest.

Aktivnosti

Sorry, we couldn't find any posts. Please try a different search.

Scroll to Top
Skip to content