Priložnost za razvoj socialnega podjetništva v koroški regiji

 VABILO
na posvet
»PRILOŽNOSTI ZA RAZVOJ SOCIALNEGA PODJETNIŠTVA V KOROŠKI REGIJI«
ki bo v sredo, 12. 10. 2022, od 10.00 do 12.00 v prostorih MKC, Ozara 18, Slovenj Gradec

SODELUJOČI: 

Alenka Berložnik, direktorica Zavoda SLOKVA, so. p.
Zavod Slokva, so. p., je prvo socialno podjetje na Koroškem. Nastalo je kot
odgovor na vse višjo brezposelnost in socialno izključenost ter zavedanje o
pomenu trajnostnega razvoja in zdravega načina življenja. Opravljajo dejavnosti
v javnem interesu in se pri svojem delovanju trudijo dosegati družbeno koristne
cilje. Izvajajo projekte v katere vključujejo otroke, starejše, predstavnike najbolj
ranljivih ljudi na trgu dela, projekte za razvoj kmetijstva in podeželja, kulturne projekte v obliki delavnic za otroke, delavnice v sklopu projekta za oživljanje mestnega jedra, delavnice za starejše v okviru programov za starejše. 

 

Jure Knez, projektni vodja RRA Koroška d. o. o.
RRA Koroška d. o. o. je pomembno podporno okolje za podjetništvo. Jure
svojo energijo že od leta 2009 usmerja v grajenje koroške startup skupnosti in podjetniškega ekosistema. Trenutno v vlogi vodje Mrežnega podjetniškega inkubatorja Koroška (MPIK) in programa SIO na RRA Koroška. Navdušuje ga iskanje podjetniških talentov, njihova ustvarjalnost in zagnanost. Izziv mu predstavlja izvajanje podjetniških delavnic, iskanje vrhunskih mentorjev in njihovo povezovanje s podjetji. Ter kreiranje ostalih pogojev, ki vsem podjetnim omogočajo optimalne pogoje za uspešen zagon in rast podjetja. Ima več kot 15 let izkušenj s podjetniškim mentoriranjem in svetovanjem.

 Predstavnik regionalne gospodarske zbornice Celje
RGZC izvaja vrsto storitev javnih pooblastil v podporo podjetjem in podjetnikom pri poslovanju in razvoju. Pripravili so Analizo stanja socialnega podjetništva na območju kohezijske regije Vzhodna Slovenija ter nabore potreb po statističnih regijah znotraj kohezijske regije.

 Gregor Andrejc, vodja strokovno tehničnih služb v Javno komunalnem podjetju Slovenj Gradec
Javno komunalno podjetje Slovenj Gradec d. o. o. predstavlja pomembno podporno okolje pri reševanju problematike brezposelnosti in socialne izključenosti, promociji in uveljavljanju lokalnih ponudnikov izdelkov in pridelovalcev hrane ter seveda, pri skrbi za čisto in urejeno okolje. Niso le naročnik lokalnih domačih proizvodov in pomemben partner pri sodelovanju vključevanja najbolj ranljivih ljudi na trgu dela – odlikuje jih čut za odgovornost, strokovnost in etičnost

 Ivan Meh, predsednik Obrtno – podjetniške zbornici Slovenj Gradec
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije s svojim delovanjem in komuniciranjem z javnostmi podpira in promovira tradicionalne vrednote svojega članstva: delavnost, marljivost, vztrajnost, poštenost, čast, etičnost, kakovost in odličnost, znanje in inovativnost. Zavzema se za ohranjanje tradicije in posebnosti obrti. Skrbi za enakovredno vlogo območnih obrtno-podjetniških zbornic in tako kot članom, tudi njim nudi vso strokovno pomoč in podporo. Ključno vlogo v OZS imajo strokovne sekcije, saj predstavljajo temelj povezovanja
obrtnikov. Doma in v Evropski uniji se bori za boljše razmere za gospodarjenje v obrti, mikro, malih in srednjih podjetjih. Obrtniki so s svojo zbornico postali enakovreden partner v dialogu z državo in sindikati. Njihove temeljne naloge so povezovanje, informiranje, povezovanje, opravljanje storitev za podjetnike, izvajanje izobraževanj za podjetnike,…, zato so pomemben akter pri podpornem okolju tudi socialnega podjetništva.

 Tajda Krevh, ustanoviteljica zavoda Alpaka Land, Zavod za povezovanje z naravo in živalmi, so .p.
Zavod Alpaka Land, so .p. je novonastalo socialno podjetje na Koroškem, katerega namen je izboljšati kvaliteto življenja ljudi s pomočjo povezovanja ljudi z naravo in živalmi. Skozi dejavnosti, ki jih izvaja osvešča družbeno skupnost o zdravem načinu življenja. Razvija alternativne pristope na področju interakcij živali in ljudi ter vzajemno rehabilitiranje. Aktivno deluje na področju varstva živali in izboljšanja njihove dobrobiti. Organizira izobraževanja, delavnice, treninge ciljnim skupinam ali posameznikom iz področja neformalnega izobraževanja.

Dogodek bo moderirala prva socialna podjetnica v Sloveniji dr. Marinka Vovk.

Udeležba na posvetu je namenjena:
–  že registriranim socialnim podjetjem;
–  vsem, ki razmišljate o socialnem podjetništvu;
–  podpornim okoljem za podjetništvo;
–  javnim in zasebnim podjetjem;
–  NVO in posameznikom s socialno inovativnimi idejami.

Udeležba na odprti razpravi je brezplačna.
Prijavite se lahko na elektronski naslov info@slokva.si do 11. 10. 2022

 loading=

Scroll to Top
Skip to content