Predstavitev Centra za pravični prehod SAŠA in kolektivne znamke pravičnega prehoda SAŠA

Predstavitev Centra za pravični prehod SAŠA in kolektivne znamke pravičnega prehoda SAŠA

V četrtek, 20. junija 2024, je v Vili Bianca potekala predstavitev Centra za pravični prehod SAŠA in kolektivne znamke pravičnega prehoda SAŠA predstavnikom skupin deležnikov pravičnega prehoda v Savinjsko-šaleški regiji.

 

Pravični prehod Savinjsko-šaleške (SAŠA) regije je zgodba prebivalcev, lokalnih skupnosti, podjetij, sindikatov, društev in javnih zavodov tega območja. Z namenom izražanja povezanosti vseh deležnikov SAŠA regije v pravičnem prehodu sta bila izdelana kolektivna znamka in slogan pravičnega prehoda »Nova smer naprej«. Želja je, da bi se z njima poistovetil vsak subjekt v SAŠA regiji.

 

Razvojna agencija SAŠA, v okviru katere deluje Center za pravični prehod SAŠA, je kolektivno znamko razvila v sodelovanju s strokovnjaki OPA!celice.

 

Vizualni elementi znaka prinašajo bogate simbolične pomene. Znak PRAVIČNI PREHOD SAŠA REGIJE simbolizira sinergijo sodelovanja in zaupanja v različnosti. Rokovanje izraža enakopravnost, preplet “prstov” pa simbolizira zbliževanje stališč, vzajemno podporo in sodelovanje pri uresničevanju skupnih ciljev. Različne dolžine prstov ustvarjajo podobo stopnic, ki ilustrirajo zapleten, a vztrajen proces napredka in rasti ter prehoda od spodaj navzgor. Barve ponazarjajo prehod od starega k novemu. Simbolizirajo prehod iz teme v svetlobo, kar predstavlja energijo, rast, optimizem in pozitiven napredek. Črna barva predstavlja obstoječe stanje regije, v kateri prevladuje težka industrija. Prehod skozi modro nakazuje prehodno obdobje, ki vključuje modrost in premišljenost, zelena pa predstavlja končni preporod, poln svežine in rasti. Modra barva pogosto simbolizira tudi nebo in vodo, zelena pa naravo, rast in harmonijo, kar predstavlja povezavo med zemeljskimi elementi ter harmoničen odnos med človekom in naravo. Zaporedje barv in smer njihovega prehoda nakazuje preplet, procesne sinergije, zanesljivost in rast.

 

Slogan pravičnega prehoda “Nova smer naprej” je zgrajen na smernicah, začrtanih v skupnem ustvarjalnem procesu z deležniki. Pravični prehod je namreč vključujoč družbeni proces, ki spodbuja odprtost za spremembe in nadgradnje, omogoča optimistično načrtovanje prihodnosti ter ustvarja realna pričakovanja in dosegljive cilje za trajnostno rast na temeljih solidarnosti. Nova smer, vizija za prihodnost in težnja k razvoju so ključni elementi, ki jih prinaša pravični prehod.

 

Za vse deležnike so pripravljeni osnovni gradniki znamke za kombiniranje z lastno podobo institucij, hkrati pa tudi že nekaj aplikacij: dopisni list, power point predloga, ozadje za videokonference, predloge za družbena omrežja, infografike. Elementi celostne grafične podobe so na voljo za prenos na spletnih straneh www.ra-sasa.si in www.cpp-sasa.si.

 

V sklopu dogodka so zaposleni predstavili tudi delovanje Centra za pravični prehod SAŠA, ki vzpostavlja lokalna partnerstva, izvaja usposabljanja, zagotavlja podporo pri pripravi projektov, evidentira prostorsko in okoljsko degradirana območja, oblikuje vizije o revitalizaciji premogovniške dediščine ter študije in analize za učinkovito in pravočasno izvajanje strategije.

 

Pravični prehod je program, s katerim bo v SAŠA regiji:

  • prestrukturirano gospodarstvo, ki bo zagotovilo nova delovna mesta z višjo dodano vrednostjo in tako omogočilo delo in življenje v regiji;
  • izvedena trajnostna preobrazba energetike in daljinskega ogrevanja v Šaleški dolini;
  • zagotovljena socialna varnost zaposlenih v premogovništvu in energetiki;
  • poskrbljeno za sanacijo degradiranih območij, ki bodo omogočala nadaljnji prostorski razvoj in kakovostno naravno ter bivalno okolje.

 

Aktivnosti Centra za pravični prehod SAŠA so v celoti financirane iz sredstev tehnične pomoči Sklada za pravični prehod.

 

Center za pravični prehod SAŠA

Dodatne informacije:

  • Janja Burkelc
  • 031 405 328
  • cpp@ra-sasa.si

 

Scroll to Top
Skip to content