Posvet »Radon v stavbah – vpliv na zdravje ljudi in energetska sanacija javnih stavb«

Na zdravje ljudi vpliva več dejavnikov, tudi zunanjih. Eden izmed njih je radon, ki ga lahko zaznamo v zaprtih prostorih, starejših objektih in splošni okolici.

Posvet »Radon v stavbah – vpliv na zdravje ljudi in energetska sanacija javnih stavb« je organizirala RASR d. o. o. v sklopu projekta CLEAN in v sodelovanju s podjetjem Eutrip d. o. o. ter zavodom KSSENA. Namen posveta, ki je potekal 15. oktobra v prostorih Narodnega doma Celje, je bil ozaveščanje ljudi o prisotnosti radona v naši neposredni okolici. Radon v odprtem prostoru načeloma ne predstavlja grožnje za naše življenje, vendar lahko visoka koncentracija le-tega v stavbah predstavlja razlog za razvoj pljučnega raka.

Posveta se je udeležilo 30 poslušalcev iz različnih področij poslovanja: vzgoje in izobraževanja, znanstvene sfere, energetski sektor, medijske hiše in splošna javnost. Več strokovnjakov iz različnih področij je predstavilo obravnavano tematiko iz svojega vidika. Govorili so o tem, kaj sploh je radon in kako nastane, kako se ga lahko izmeri in s pomočjo katerih merilnih naprav, kakšni načini preprečevanja vhoda radona v stavbe obstajajo, kakšne so strokovne rešitve na področju sanacij starih objektov in pri novogradnjah.

Direktorica RASR d. o. o., Iva Zorenč poudarja, da je »širjenje znanja, izkušenj, mnenj in iskanje strokovnih rešitev ob pomoči strokovnjakov pomembno, česar pa ni mogoče doseči brez dobre komunikacije. Posledice izpostavljenosti radonu so vidne šele čez leta, zaradi česar je smiselno in ključnega pomena, da se o vplivih in posledicah radona pričnemo pogovarjati danes in nemudoma ukrepamo za dobrobit našega zdravja v prihodnosti.«

Scroll to Top
Skip to content