Podpisan je Dogovor za razvoj Savinjske razvojne regije

Podpisan je Dogovor za razvoj Savinjske razvojne regije

Minister za kohezijo in regionalni razvoj dr. Aleksander Jevšek ter predsednik Razvojnega sveta regije mag. Branko Kidrič sta podpisala Dogovor za razvoj Savinjske razvojne regije, ki vsebuje prvi projekt – Podjetno nad izzive – PONI Savinjska.

Dogovor za razvoj regije je dvostranski izvedbeni akt, ki ga dogovorita ministrstvo in razvojni svet regije in velja do izteka obdobja trajanja vključenih projektov ali nadomestitve z novim dogovorom za razvoj regije. Z njim se dogovorijo ključni regijski in sektorski projekti, potrebni za razvojni preboj in razvojno specializacijo regije. Z DRR se uresničuje Regionalni razvojni program.

PONI Savinjska je Regionalna razvojna agencija Savinjske regije začela izvajati 1. februarja 2024 v prostorih Inkubatorja Savinjske regije Celje.

Cilj projekta je, da udeleženci po končanem usposabljanju ustanovijo lastni poslovni subjekt (s.p., d.o.o. in druge oblike poslovnih subjektov). V projekt PONI Savinjska bo do vključno leta 2028 vključenih 106  udeležencev. Projekt PONI Savinjska je sicer v celoti vreden 1.538.851,82 €.

Projekt PONI Savinjska je model podjetniškega usposabljanja, v okviru katerega potencialni podjetniki v 4 mesecih razvijejo in realizirajo svojo podjetniško idejo. To se doseže skozi celostni program podjetniških usposabljanj, skozi mentorstvo in nudenje vsestranske pomoči udeležencem pri uresničevanju njihovih poslovnih idej. Posebnost projekta predstavlja zaposlitev udeležencev za čas trajanja programa na Razvojni agenciji Savinjske regije, kar udeležencem omogoča ne le finančno podporo pri razvoju njihovih poslovnih idej, ampak tudi čas, ki ga lahko udeleženci namenijo izključno pridobivanju novih znanj, izkušenj in pripravi na vstop na samostojno podjetniško pot.

Projekt PONI Savinjska bo Razvojna agencija Savinjske regije izvajala v sodelovanju s partnerskimi območnimi razvojnimi agencijami na območjih Savinjsko-Šaleško, Spodnje Savinjsko, Osrednje Celjsko, Dravinjsko, Obsotelje in Kozjansko. Tako bodo skupine vsake 4 mesece zamenjale lokacijo.

Predvidoma marca 2024 bo MKRR objavil en javni poziv za vse ostale vsebine DRR, to so podjetniški inkubatorji, odvajanje in čiščenje odpadnih voda, pitna voda – vodovodi, zelena infrastruktura, regijski centri mobilnosti in državne kolesarske povezave.

Scroll to Top
Skip to content