Oskrba s pitno vodo v Savinjski regiji (2. sklop)

Oskrba s pitno vodo v Savinjski regiji (2. sklop)

»Oskrba s pitno vodo v Savinjski regiji – 2. sklop« je novogradnja sistema za oskrbo s pitno vodo v Občini Laško. V okviru projekta so zgradili 9.230 m novih vodovodov, 2 vodohrama in 1 prečrpališče. Projekt izpolnjuje cilj RRP Savinjske regije »S pametnim izkoriščanjem naravnih virov do povezanega znanja, delovnih mest in kakovostnega življenja, ki ga želimo živeti«.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru projekta, vključenega v Dopolnitev št. 2 k Dogovoru za razvoj Savinjske razvojne regije pod Prednostno naložbo 6.1 Vlaganje v vodni sektor, specifični cilj 2: večja zanesljivost oskrbe z zdravstveno ustrezno pitno vodo Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020.

Scroll to Top
Skip to content