Objavljena javna razpisa BIZI likvidnost poplave in BIZI likvidnost energija

Objavljena javna razpisa BIZI likvidnost poplave in BIZI likvidnost energija

Slovenski regionalno razvojni sklad je na svoji spletni strani objavil javna razpisa poimenovana BIZI likvidnost poplave in BIZI likvidnost energija. Finančna produkta sta namenjena mikro, malim in srednje velikim podjetjem, in sicer za projekte odprave posledic poplav v avgustu 2023 in/ali za projekte s ciljem zniževanja porabe energije zaradi energetske oziroma ukrajinske krize in draginje.

Skupaj je po obeh javnih razpisih na voljo 20.000.000 evrov, od tega 10.000.000 evrov za BIZI likvidnost poplave ter 10.000.000 evrov za BIZI likvidnost energija.

Višina posojila: od 80.000 evrov do 500.000 evrov

Namen javnega razpisa je zagotavljanje likvidnosti gospodarskih subjektov zaradi poplav in posledic energetske krize (izboljšanje likvidnosti tekočega poslovanja, dvig konkurenčnosti in produktivnosti, vlaganje na področju varstva okolja in spodbujanja učinkovite rabe virov, vlaganje na področju učinkovite rabe energije, obnova proizvodnega potenciala podjetij po poplavah).

Vlagatelji so lahko subjekti, kot so opredeljeni v Zakonu o gospodarskih družbah (pravna oseba: družba z neomejeno odgovornostjo, komanditna družba, družba z omejeno odgovornostjo, delniška družba, komanditna delniška družba, evropska delniška družba; fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost; subjekti, kot so opredeljeni v Zakonu o zadrugah, registrirani kot, zadruga).

Upravičeni stroški so oprema in druga opredmetena sredstva, neopredmetena sredstva ter obratni stroški.

Cilji projekta so obnova proizvodnega potenciala zaradi poplav in/ali energetske krize; izboljšanje likvidnosti, doseganje večje konkurenčnosti; izvedba ukrepov za obvladovanje porabe oziroma izgub energije.

Oddaja vloge preko elektronskega prijavnega obrazca, preko aplikacije eRsklad, razpis bo odprtega tipa.

Zaključek razpisa: od 30. oktobra 2023 do 8. decembra 2023

 

Več o razpisih je dostopno na spletni strani Slovenskega regionalnega razvojnega sklada:

Razpis BIZI LIKVIDNOST poplave

Razpis BIZI LIKVIDNOST energija

Scroll to Top
Skip to content