Na posvetu Območne obrtno-podjetniške zbornice Celje o izzivih turizma na področju Savinjske regije

Na posvetu Območne obrtno-podjetniške zbornice Celje o izzivih turizma na področju Savinjske regije

Direktorica Razvojne agencije Savinjske regije Bojana Stopinšek je bila danes med govorniki na posvetu Območne obrtno-podjetniške zbornice Celje na temo Razvoja turizma in gostinstva v Celju kot centru regije. Zbranim je predstavila stanje v Savinjski regiji ter priložnosti, izzive in nevarnosti, na katere moramo biti vsi deležniki na tem področju pozorni.

Uvodna nagovora sta pripadla predsedniku OOZ Celje Petru Pišku in županu Mestne občine Celje Matiji Kovaču.

Predstavitve so imeli generalna direktorica Direktorata za turizem Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport Dubravka Kalin (tema države na področju razvoja turizma in gostinstva), mag. Miran Gajšek, vodja Oddelka za okolje in prostor ter komunalo MOC (tema Umeščanje v prostor, urbanizem in Celje kot center Savinjske regije), Bojana Stopinšek, direktorica RASR (tema Izzivi turizma na področju Savinjske regije), mag. Maja Voglar, direktorica Zavoda Celeia Celje (tema Ključna področja razvoja turizma v Celju), ter Milena Čeko Pungartnik iz ZPO (tema Razvoj turizma na Šmartinskem jezeru).

Savinjska regija ima pred seboj veliko izzivov, eden od njih je povezovanje vodilnih destinacij ter drugih turističnih ponudnikov. Med priložnostmi je direktorica Razvojne agencije Savinjske regije navedla spodbujanje povezovanja, razvoja regije kot zelene destinacije, razvoja trajnostnega butičnega turizma ter kolesarskega in kulturnega turizma. Kot nevarnosti je izpostavila pomanjkanje interesa novih ponudnikov za vključitev v turistično dejavnost ter prepočasen razvoj cestne in železniške infrastrukture.

Dotaknila se je tudi vpliva nedavnih katastrofalnih poplav na turizem v regiji, saj je povodenj močno poškodovala turistične objekte, cestno infrastrukturo, pohodne poti idr., ob tem pa se pojavljata vprašanji, kako vzpodbuditi turizem na prizadetih območjih ter kako umestiti objekte, da v prihodnje ne bo prišlo do take škode. Kot primer dobre prakse in turističnega potenciala je predstavila projekte kolesarskih povezav v Savinjski regiji ter KolesCE.

Scroll to Top
Skip to content