MNVP na Polzeli predstavilo izvajanje del, pripravo plana ukrepov ter ureditev vodotokov za leti 2024/2025

MNVP na Polzeli predstavilo izvajanje del, pripravo plana ukrepov ter ureditev vodotokov za leti 2024/2025

Ministrstvo za naravne vire in prostor je v petek, 16. februarja 2024, v dvorani gradu Komenda na Polzeli izvedlo prvi obisk v Savinjski regiji, na katerem je predstavilo izvajanje del in pripravo plana ukrepov ter ureditev na vodotokih za leto 2024/2025. V Savinjski regiji bosta še dva sestanka, 1. marca 2024 v MC Hotel Žalec in 5. marca 2024 v Podjetniškem inkubatorju AUREA v Gorici pri Slivnici.

 

Predstavniki ministrstva, Direkcije RS za vode, sektorja za gospodarske javne službe DRSV, sektorja območja Savinje Direkcije RS za vode ter koncesionarja NIVO EKO so vabljenim županom predstavili poročilo o vzdrževanju vode in izvedenih ukrepih v letu 2023, predlog programa del javne službe 2024/2025 in plan izrednih ukrepov v letu 2024, predlog sanacij in investicij v letu 2024/2025 ter pripravo dokumentacije za nove investicije.

 

Kot so povedali predstavniki MNVP, so izredni ukrepi zaključujejo marca oziroma najkasneje junija 2024, čemur bodo sledila vzdrževalna, sanacijska ter investicijska dela. Za vzdrževalna dela v letu 2024 je načrtovanih 320.000 €, za sanacije v letih 2024 in 2025 pa 120 milijonov evrov letno. Povedali so še, da je vlada potrdila sklep o pripravi državnega prostorskega načrta za Savinjo s pritoki, potrebna pa sta še DPN za Dreto in Ljubno do Mozirja. V nabor investicij bodo umestili suhe zadrževalnike, ureditve strug in visokovodne nasipe. Minister Novak je ob tem poudaril, da morajo koncepti ukrepov usklajeni z občinami, DPN pa zaključen do konca leta 2024 in sprejet v naslednjem letu.

 

Svoja stališča in težave so predstavili tudi župani. Tako je župan Polzele Jože Kužnik pojasnil, da so imeli v zadnjih poplavah 420 poplavljenih objektov, župan Prebolda Marko Repnik je poudaril, da voda že spodjeda urejeno brežino. Župan Braslovč je izpostavil strah občanov pred pomladanskimi padavinami in da občina ne bo potrdila DPN, če ne bo enoten na celotnem porečju Savinje. Župan Ljubnega Franjo Naraločnik se sprašuje, zakaj je DPN samo do Ljubnega, župan Nazarij Matej Pečovnik pa je pojasnil, da so njegovo občine v 23 letih 6-krat prizadele poplave in da pogosteje poplavlja Dreta.

Scroll to Top
Skip to content