MGTŠ v letu 2024 s 672,4 milijoni evrov sredstev za razvoj gospodarstva, turizma in športa

MGTŠ v letu 2024 s 672,4 milijoni evrov sredstev za razvoj gospodarstva, turizma in športa

Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport bo v letošnjem letu, skupaj z izvajalskimi organizacijami in SID banko gospodarstvu, turizmu in športu, ponudilo dobrih 672,4 milijonov evrov novih finančnih spodbud; od tega bo 339,2 milijona evrov razpisanih pod neposredno pristojnostjo gospodarskega ministrstva.

Ministrstvo z načrtovanim vlaganjem razvojnih sredstev nadaljuje s krepitvijo konkurenčnosti in dodane vrednosti slovenskega gospodarstva.

Minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han je na predstavitvi letošnjih razvojnih spodbud povedal, da so spodbude ministrstva usmerjene v inovativnost, prebojnost, trajnost in dvig dodane vrednosti. »Zadnja leta lahko spremljamo izrazito globalno tekmo, ki jo zaznamujejo vedno večje geostrateške spremembe. V tej tekmi želimo biti partner slovenskemu gospodarstvu, da bomo skupaj izboljšali prebojnost slovenskega gospodarstva in se pozicionirali višje na lestvicah dodane vrednosti, postali novo evropsko središče za razvoj inovativnih in trajnostnih tehnologij, se v turizmu pozicionirali kot zelena in trajnostna destinacija ter da bomo športu vrniti tisto, kar športnice in športniki državi že ves čas dajejo,« je glede načrta ukrepov poudaril minister Han.

Ob tem je izpostavil: »Dobro delujoče gospodarstvo je temelj vsake države in tudi storitev, ki jih ta zagotavlja za svoje državljane. Z vlaganjem v večjo dodano vrednost in konkurenčnost slovenskega gospodarstva želimo zagotoviti »boljši jutri« tako za podjetja kot tudi zaposlene in njihove družine. Letni načrt in današnjo predstavitev smo pripravili, ker želimo tudi na ta način v gospodarski prostor vnesti stabilnost in predvidljivost na področju spodbud ter tako podjetjem olajšati njihovo delovanje.«

Načrt okvirnih javnih razpisov v letu 2024

Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport bo letos skupaj s širšim ekosistemom, kamor sodijo tudi ukrepi partnerskih in izvajalskih organizacij (na primer SID banka, Slovenski podjetniški sklad in drugi), ponudilo za 672,4 milijonov evrov različnih možnosti sofinanciranja projektov oziroma poslovanja. Od tega bo polovico teh sredstev oziroma 339,2 milijona evrov v okviru 42 ukrepov ciljnim skupinam ponudilo ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport skupaj z izvajalskimi organizacijami. Od tega bodo upravičenci prejeli nepovratna sredstva (285,9 milijona evrov) v okviru 39 ukrepov, povratna sredstva (46,7 milijona evrov) v okviru dveh ukrepov in kombinacijo obojih (6,6 milijona evrov) v sklopu enega ukrepa. Trije ukrepi oziroma javni razpisi so že objavljeni, 39 novih ukrepov pa bo ministrstvo pripravilo, razporedilo in objavilo tekom vseh štirih kvartalov letošnjega leta.

V načrtu je ministrstvo zajelo ukrepe, ki so letos ponujeni na novo – v smislu na novo vzpostavljenih storitev podpornega okolja, dostopnih od leta 2024 dalje, ali pa novih finančnih spodbud, kjer lahko podjetja načrtujejo oddajo vlog za sofinanciranje projektov v letošnjem letu.

Vrsta ukrepov je namenjena podpori pri zmanjšanju razkoraka, ki jih kažejo sedanje tržne vrzeli, in torej izboljšanju konkurenčnosti in sposobnosti našega gospodarstva, turizma in športa. Na drugi strani pa se pri vrsti ukrepov aktivno usmerjamo v podporo prebojnim projektom in tehnologijam. Na ministrstvu se namreč zavedamo nujnosti, da javno podporo osredotočamo tako, da se z izvedbo projektov ustvari širši mrežni, razvojni in socialni učinek, ki lahko bistveno pospešuje razvojni, zeleni in digitalni prehod našega gospodarstva.

Z ukrepi bo ministrstvo podprlo naslednja področja:

 • gospodarsko prestrukturiranje premogovnih regij – 83,1 milijona evrov,
 • šport (športna infrastruktura, letni program športa in drugo) – 65,4 milijona evrov,
 • podpora podjetništvu – 51,7 milijona evrov,
 • energetika (za energetsko učinkovitost in razogljičenje industrije) – 42,2 milijona evrov,
 • raziskave, razvoj in inovacije – 38,5 milijona evrov,
 • interventni ukrepi (posojila preko SPS-a za avgustovske poplave 2023) – 20 milijonov evrov,
 • nadaljnji razvoj lesno-predelovalne industrije – 17,5 milijona evrov,
 • podpora krožnemu gospodarstvu – 9,5 milijona evrov,
 • ukrepi internacionalizacije našega gospodarstva – 9,5 milijona evrov,
 • rokodelstvo, ki bo prvič deležno finančne podpore – 1,3 milijona evrov,
 • spodbujanje razvoja turizma – 0,5 milijona evrov, potem ko je ministrstvo v zadnjih dveh letih izvedlo enega največjih investicijskih ciklov v slovenskem turizmu (turistične nastanitve, gorski centri, javna turistična infrastruktura).

Viri financiranja 42 ukrepov v letošnjem letu predstavljajo evropska sredstva iz Kohezijske politike 2021–2027 v vrednosti 185,6 milijona evrov (vključno s Skladom za pravični prehod) oziroma dobrih 54 odstotkov, sredstva Načrt za okrevanje in odpornost v vrednosti 70,2 milijona evrov oziroma skoraj 21 odstotkov ter integralna oziroma proračunska sredstva Slovenije v vrednosti 83,4 milijona evrov oziroma skoraj 25 odstotkov.

Podjetja, občine in drugi upravičenci lahko časovnico predvidenih letošnjih objav javnih razpisov in okvirne usmeritve posameznih ukrepov najdejo na spletni podstrani ministrstva  Razvojna sredstva za gospodarstvo, turizem in šport. Ministrstvo bo načrt tekom leta po potrebi posodabljalo.

Dodeljena razvojna sredstva gospodarstvu v letu 2023

Lani je gospodarsko ministrstvo uspešno zaključilo kohezijsko obdobje 20142020, pri čemer je uspešno počrpalo skoraj 99 odstotkov sredstev. V celotnem osemletnem obdobju je za krepitev rasti gospodarstva investiralo 848 milijonov evrov in s tem podprlo preko 20.000 projektov. Med drugim je skupaj s SID banko vzpostavilo dva Sklada skladov Finančnih instrumentov. SID banka je tako lahko, skupaj s finančnimi institucijami, ponudila podjetjem za skoraj 500 milijonov evrov finančnih produktov kot so ugodna posojila, garancije … Vrnjena sredstva bodo gospodarstvu na voljo tudi v prihodnjem osemletnem obdobju.

V zadnjih dveh letih je gospodarsko ministrstvo pomembno podprlo gospodarstvo tudi s sredstvi iz Načrta za okrevanje in odpornost. Do konca leta 2023 je s preko 300 milijoni evrov sredstev podprlo več kot 500 projektov, ki jih izvaja preko 800 podprtih podjetij. S tem je spodbudilo investicijski cikel podjetij za zeleni in digitalni prehod, večjo produktivnost, investicije v turizem in lesno industrijo.

Pomoč gospodarstvu v krizi in poplavah

Poleg razvojnih sredstev je ministrstvo v lanskem letu podjetjem pomembno pomagalo tudi pri soočanju s krizami. Zaradi visokih cen energentov in vojne v Ukrajini je preko javne agencije SPIRIT podjetjem dodelilo za dobrih 250 milijonov evrov nepovratne pomoči za kritje visokih cen energentov, letos sledijo še poračuni te pomoči glede na dejanske stroške energentov. Skupaj s SID banko je ministrstvo zagotovilo podjetjem tudi posojila v skupni vrednosti 150 milijonov evrov, sredstva pa so trenutno še na voljo.

Ministrstvo pa je prizadetim podjetjem pomagala tudi pri soočanju s katastrofalnimi avgustovskimi poplavamiŠkoda 1.239 prizadetih podjetij je ocenjena na skoraj 385 milijonov evrov. Ministrstvo je prizadetim podjetjem del pomoči izplačalo že v dveh mesecih po poplavah. 957-tim prizadetim podjetjem, ki so zaprosila za predplačila, je ministrstvo izplačalo predplačila pomoči v višini 10 odstotkov ocenjene škode oziroma dobrih 35 milijonov evrovS hitro interventno pomočjo je država tako ublažila padec prometa in pomagala pri odpravi škode na opremi in zalogah.

Ministrstvo je zagotovilo tudi ugodna likvidnostna posojila za odpravo škode preko Slovenskega podjetniškega sklada v vrednosti 30 milijonov evrovSkupaj s SID banko pa je vzpostavilo še nov posojilni sklad, kjer bodo posojila za odpravo škode v skupni vrednosti 100 milijonov evrov podjetjem na voljo predvidoma aprila letos.

Vir: https://www.gov.si/novice/2024-02-14-ministrstvo-v-letu-2024-s-6724-milijoni-evrov-sredstev-za-razvoj-gospodarstva-turizma-in-sporta/

Scroll to Top
Skip to content