Mednarodna konferenca v Celju

Mednarodna konferenca v Celju

Razvojna agencija Savinjske regije je v septembru 2018 gostila partnersko srečanje projekta CLEAN. V sklopu 3. tematskega seminarja smo na Mednarodnem obrtnem sejmu 12. septembra 2018 organizirali mednarodno konferenco z naslovom »KAKO ZNIŽATI ENERGETSKE STROŠKE? S trajnostnimi rešitvami za vsakogar do Integralne zelene regije«.

Goste, predavatelje in predstavnike osmih tujih partnerskih regij so pozdravili in nagovorili Bojan Šrot, župan Mestne občine Celje, mag. Branko Kidrič, župan Rogaške Slatine in predsednik Razvojnega sveta Savinjske regije ter mag. Robert Otorepec, izvršni direktor Celjskega sejma, vsem zbranim pa je nato predstavnica vodilnega partnerja ERNACT, Ianire Renobales predstavila projekt CLEAN, aktivnosti, ki jih partnerske regije izvajamo v sklopu projekta ter cilje za prihodnost, vključno z regionalnimi akcijskimi načrti, katere bomo začeli snovati že pred koncem letošnjega leta.

Za uvodnimi pozdravi so se nato zvrstili predavatelji z ministrstev, predstavniki lokalnih skupnosti, strokovnjaki s področja energetske učinkovitosti, okoljevarstveniki in inovatorji.

Dr. Robert Drobnič, vodja sektorja za načrtovanje regionalnega razvoja z Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, je govoril o medsektorskih sinergijah, ki jih omogočajo mednarodni projekti, dr. Darja Piciga z Ministrstva za okolje in prostor, se je dotaknila teme okoljevarstva, ter s tem strateških usmeritev in finančne podpore inovacijskih projektov za nizkoogljično gospodarstvo, podobno temo pa je odprl tudi Jernej Stritih, bivši državni sekretar za okolje pri Ministrstvu za okolje in prostor, govoril je namreč o tem, kako je možno, s pravilnimi vlaganji v inovacije in razvoj novih tehnologij, prehod v nizkoogljično družbo narediti ekonomsko koristen.

Kot strokovnjaka z področja energetske učinkovitosti sta predavala Cveto Fendre, predavatelj in vodja energetskega inženiringa s Šolskega centra Velenje in Sašo Mozgan, predstavnik  Zavoda energetska agencija KSSENA, kot inovator pa je Janez Gorenšek, direktor Zavoda IAMB udeležencem predstavil inovativno bioizolacijo – micelijske izolacijske plošče, ki jih razvijajo na Inštitutu za aplikativno mikologijo in biotehnologijo.

Ukrepe Mestne občine Celje v prehodu k večji energetski učinkovitosti v obliki javno zasebnega partnerstva, ki ga izvaja občina je predstavil Sandi Marzidošek, Jurij Stritih pa je ponudil vpogled v dobre prakse energetske učinkovitosti, ki so trenutno na razpolago v Savinjski regiji.

Mednarodno konferenco pa je zaključila dr. Darja Piciga s predstavitvijo dela Razvojne agencije Savinjske regije, katere številni projekti obsegajo vsa potrebna področja, da lahko Savinjsko regijo imenujemo model Integralne zelene regije.

ŠTUDIJSKI OBISK DOBRIH PRAKS V VELENJU

V popoldanskem delu partnerskega srečanja smo se s tujimi partnerji odpravili v Velenje na ogled tamkajšnjih dobrih praks energetske učinkovitosti.

Pred občinsko stavbo nas je pozdravil in nagovoril podžupan Mestne občine Velenje, Peter Dermol, nato pa nas je Cveto Fendre odpeljal čez mesto do Šolskega Centra Velenje, kjer je bil partnerjem predstavljen sistem energetskega upravljanja stavb in energetskega knjigovodstva.

Sledil je ogled Medpodjetniškega izobraževalnega centra – MIC, ki je kot raziskovalno, izobraževalni energetski poligon na voljo študentom in profesorjem pri razvijanju sistemov in produktov prilagojenih slovenskemu podnebju, katerih rezultat je večja energetska učinkovitost. Tu smo si ogledali sisteme za izkoriščanje obnovljive energije, laboratorij za energetsko učinkovitost, srečanje pa zaključili v nizko-energetski hiši, imenovani tudi pasivna hiša, za katero je značilno, da je zmožna proizvodnje več energije, kot pa jo dejansko porabi.

PARTNERSKI SESTANEK V LAŠKEM

Naslednji dan partnerskega srečanja, 13. september 2018 je bil namenjen sestanku usmerjevalne skupine, torej predstavnikom vseh devetih partnerskih organizacij.

V občinski stavbi občine Laško nas je pozdravil župan Franc Zdolšek, ki je na kratko predstavil občino, dosedanje aktivnosti in dosežke na področju energetske učinkovitosti ter cilje za prihodnost.

Na sestanku smo naredili pregled že izvedenih polletnih aktivnosti, statističnih podatkov poteka projekta, doseganja vmesnih ciljev in pregled prihodnjega leta, v katerem bomo z decembrom zaključi s prvo fazo izvajanja projekta CLEAN.

V začetku naslednjega leta mora vsaka partnerska regija pripraviti svoj osnutek regionalnega akcijskega načrta, ki bo podlaga za drugo fazo izvajanja projekta, ki bo trajala dve leti, začenši z 2020.

Scroll to Top
Skip to content