Foto utrinki z delavnice Socialna podjetja – specifike in primeri dobrih praks

Foto utrinki z delavnice Socialna podjetja – specifike in primeri dobrih praks

V petek, 3. 3. 2023 se je v Mestnem muzeju Litija odvijala delavnica “Socialna podjetja – specifike in primeri dobrih praks” v okviru projekta BODI SOC.

Uvodni pozdrav je bil podan s strani podžupanje Občine Litija, ga. Lijane Lovše, ki je poudarila, da je vloga socialnih podjetij izjemno pomembna in potrebna, tudi v duhu družbenih in okoljskih izzivov, s katerimi se soočamo, vendar še premalo prepoznavna.

Mojca Štepic iz Razvojnega centra Srca Slovenije, d. o. o. je v uvodu predstavila osnovne karakteristike socialnih podjetij in načela, po katerih le-ta delujejo. Podrobneje je predstavila vseh 5 modulov orodja za merjenje družbenih učinkov in pozvala udeležence, da ga preizkusijo ter morebitne težave ali pomisleke naslovijo na MGTŠ čim prej, dokler gre še za testno obdobje. Predstavila je tudi izsledke analize delovanja socialnih podjetij, ki jo je pripravila European Social Enterprise Monitor 2020-21 ter predvidene ukrepe EKP 2021 – 2027, predviden razpis za podporo projektov, ki delujejo po načelih socialne ekonomije oziroma zadružništva ter druge ukrepe, ki so na voljo socialnim podjetjem (brezplačen najem za opravljanje dejavnosti so. p., pridržana javna naročila, dostop do donacij za so. p. s statusom NVO, dostop do povratnih finančnih virov SID banke, vavčer za digitalni marketing za so. p. ter sredstva LAS-ov).

Nina Erjavec Ceglar iz Razvojne agencije Savinjske regije, d. o. o. je predstavila projekt BODI SOC in priložnosti, ki jih so. p. lahko izkoristijo (brezplačna izobraževanja, delavnice, pravna pomoč, druga svetovanja za ustanovitev in razvoj so. p.).

V nadaljevanju so se predstavila tri socialna podjetja, ki svojo dejavnost opravljajo na povsem različnih področjih: zaposlovanja invalidov pri storitvah vzdrževanja in urejanja javnih površin ter objektov (Mojca Bajc, Medobčinsko društvo invalidov občin Litija in Šmartno pri Litiji, so. p.), področje ponovne uporabe tekstila, pohištva in drugih materialov, ki jih spreminjajo v trajnostne izdelke (Tanja Kristan, KNOF socialno podjetje STARA ŠOLA Litija) in področje turizma (Zadruga Lokatur, so. p., ki jo je predstavil URTP PRO, Andrej Šumer, s. p.). Slednji je izpostavil tudi bistvo socialnega podjetništva, ki mora biti prvi vrsti podjetništvo.

Jernej Lipar iz RRA Zasavje je predstavil projekt PONI – Podjetno nad izzive, ki bo po novem dal večji poudarek tudi socialnim podjetjem, ki so bila doslej v tem programu zapostavljena oz. le bežno omenjena. Potencialne socialne podjetnike je povabil k njegovi vključitvi in možnosti, da v 4-ih mesecih pod mentorstvom zgradijo uspešen poslovni model so. p.

Diskusija je potekala predvsem v smeri:

  • možnosti ki jih ponuja Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti socialnim podjetjem, kjer je prevladovalo mnenje, da lokalne skupnosti in javni zavodi te možnosti premalo poznajo in se jih premalo poslužujejo;
  • vrste podpore, ki jih so. p. lahko prejmejo v okviru projekta PONI;
  • nujnosti podpornega okolja za so. p., ki naj v bodoče ponudi strokovnjake za izvajanje splošnih in podpornih funkcij so. p.-jem kot npr. vodenje računovodstva, pravno svetovanje in marketinško-oblikovalska podpora v začetnih fazah ustanovitve in razvoja so. p., dokler so. p. ne zagotovi dovolj tržnih prihodkov za zaposlovanje dodatnega kadra (vsaj prvo leto poslovanja).
Spodaj si lahko ogledate prispevek, ki je bil objavljen na lokalni zasavski televiziji ETV HD. Povezava: https://www.youtube.com/watch?v=_wLe31uBDsQ&t=182s 
Scroll to Top
Skip to content