Delavnica o uporabi modela za merjenje družbenih učinkov socialnih podjetij na MGRT

Delavnica o uporabi modela za merjenje družbenih učinkov socialnih podjetij na MGRT

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je v sodelovanju z Inštitutom za ekonomska raziskovanja pripravil delavnico o uporabi modela za merjenje družbenih učinkov socialnih podjetij oziroma prikaza njihovih pozitivnih učinkov za širšo družbo. Posveta se je udeležil tudi RASR, ki v okviru projekta BODI SOC nudi podporno okolje za socialna podjetja v Kohezijski regiji Vzhodna Slovenija.

Na posvetu smo usposabljali subjekte podpornega okolja za pomoč in svetovanje socialnim podjetjem pri uporabi modela.

Poročanje o družbenih učinkih bo za socialna podjetja postalo obvezujoče predvidoma leta 2024 oziroma z uveljavitvijo uredbe o družbenih učinkih. Socialna podjetja lahko že letos pripravijo vse potrebne podatke za poročanje in preizkusijo model, ki se nahaja na spletni strani ministrstva: https://www.gov.si/teme/socialno-podjetnistvo/

 

Scroll to Top
Skip to content