Odprtje kolesarske povezave Huda Luknja med Velenjem in Mislinjo

Realizirani projekti iz DRR

Odprtje kolesarske povezave Huda Luknja med Velenjem in Mislinjo

V torek, 21. maja 2024, ob 11. uri bodo uradno namenu predali kolesarsko povezavo Huda Luknja med Velenjem in Mislinjo. Dogodek bo potekal na trasi kolesarske povezave v bližini naslova Paka pri Velenju 68 v Velenju. Zbrane bosta nagovorila ministrica za infrastrukturo mag. Alenka Bratušek in minister za okolje, podnebje in energijo mag. Bojan Kumer. […]

Odprtje kolesarske povezave Huda Luknja med Velenjem in Mislinjo Read More »

Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Savinje – Občine Braslovče, Polzela in Žalec

V petek, 23. junija 2023, je v sejni sobi Občine Braslovče potekala novinarska konferenca ob uspešnem zaključku projekta Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Savinje – Občine Braslovče, Polzela in Žalec. Operacija je bila sofinancirana s strani Republike Slovenije in Evropskega sklada za regionalni razvoj. Od aprila leta 2021 je bilo v vseh treh

Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Savinje – Občine Braslovče, Polzela in Žalec Read More »

Začetek gradnje kolesarske povezave Celje-Žalec

Projekt v izvajanju   Začetek kolesarske povezave Celje-Žalec je na desnem bregu Savinje, na parkirišču ob Partizanski cesti v Celju (naselje Lisce). Celotna dolžina novo urejene kolesarske povezave od mostu za Šešče bo tako 10,8 km. Izvajalec bo uveden v delo 10. januarja 2023, rok za dokončanje je poleti leta 2024.   Izgradnja kolesarske povezave

Začetek gradnje kolesarske povezave Celje-Žalec Read More »

Odvajanje in čiščenje v porečju Savinje – Občina Mozirje

Partnerji Občina Mozirje, Občina Nazarje in Občina Rečica ob Savinji so uspešno zaključili projekt Odvajanje in čiščenje v porečju Savinje – Občina Mozirje. Projekt vključuje izgradnjo in dograditev Centralne čistilne naprave Mozirje in izgradnjo sekundarnega kanalizacijskega sistema v aglomeraciji 8186 Mozirje. S projektom so zagotovili ustrezno čiščenje odpadnih vod v občinah Mozirje, Nazarje in Rečica

Odvajanje in čiščenje v porečju Savinje – Občina Mozirje Read More »

Mreža podjetniških inkubatorjev – Poslovni objekt Aurea v Gorici pri Slivnici

Občina Šentjur je 7. oktobra 2022 v Gorici pri Slivnici odprla prenovljen objekt Auree, ki je postal podjetniški inkubator in bo deloval kot enota Podjetniškega inkubatorja Šentjur. Občina je iz Dogovora za razvoj Savinjske regije pridobila dober milijon evrov kohezijskih sredstev EU. Občina je v nekdanji dotrajani stavbi Aurea v pritličju, nadstropju in mansardi uredila

Mreža podjetniških inkubatorjev – Poslovni objekt Aurea v Gorici pri Slivnici Read More »

Poslovna cona Arnovski gozd – širitev

V Občini Žalec se neposredno ob avtocesti Maribor – Ljubljana nahaja obstoječa poslovna cona »Arnovski gozd I in II«, kjer je trenutno približno 30 različnih podjetij in je tako že skoraj v celoti zapolnjena. Zaradi izjemnega interesa investitorjev za gradnjo objektov na tem območju, se je Občina Žalec odločila za razširitev poslovne proizvodne cone proti

Poslovna cona Arnovski gozd – širitev Read More »

Izgradnja regionalne kolesarske povezave Huda luknja med Velenjem in Mislinjo

Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, kot investitor, je konec preteklega leta sklenila pogodbo za gradnjo državne kolesarske povezave Huda luknja, ki naj bi bila zgrajena do konca leta 2023. Predvidena kolesarska pot v dolžini približno 9,4 kilometra od Gornjega Doliča do Sela pri Velenju bo potekala po stari opuščeni železniški progi, skozi štiri predore in

Izgradnja regionalne kolesarske povezave Huda luknja med Velenjem in Mislinjo Read More »

Začetek gradnje kolesarske povezave Celje-Štore-Šentjur

Kolesarska povezava Celje-Štore-Šentjur bo dolga več kot 11 kilometrov in bo del državnega kolesarskega omrežja. Investitor več kot 11 milijonov evrov vrednega projekta, ki je uvrščen v mehanizem Dogovor za razvoj regij (DRR3), je Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo (DRSI), ki prispeva tudi glavnino denarja za naložbo. Ta je sofinancirana z EU sredstvi Evropskega sklada

Začetek gradnje kolesarske povezave Celje-Štore-Šentjur Read More »

Izgradnja regionalne kolesarske povezave med Velenjem in Dobrno

Kolesarska povezava med Velenjem in Dobrno se bo iz novozgrajene povezave med Šoštanjem in Velenjem od trgovskega centra Velenjka nadaljevala kot samostojna kolesarska pot ob desni strani ceste (gledano v smeri proti Celju) do križišča v Črnovi, nato po lokalni cesti, ki pelje vzporedno z glavno cesto v smeri Pirešice. V Pirešici se bo nadaljevala

Izgradnja regionalne kolesarske povezave med Velenjem in Dobrno Read More »

Scroll to Top
Skip to content