5. regionalno srečanje interesnih skupin

V okviru projekta CLEAN je 18. aprila 2019 na domačiji Štraus Kramer v Virštanju potekalo 5. regionalno srečanje interesnih skupin.

RASR je energetskim strokovnjakom Savinjske regije predstavil preteklo delo na projektu ter smernice in cilje zadnjega leta 1. faze projekta, ki se bo zaključila decembra 2019.

Zadnje leto projekta bo usmerjeno predvsem k pisanju regionalnih akcijskih načrtov, s pomočjo katerih bodo predvideni nadaljnji ukrepi na področju energetske učinkovitosti v Savinjski regiji.

Regionalni akcijski načrt bo dokument, sestavljen iz treh dobrih praks energetske učinkovitosti, ki jih je RASR izbral izmed 31 identificiranih v roku projekta.

Scroll to Top
Skip to content