Razpis za MSP na obmejnih problemskih območjih – BIZI NOO

Razpis za MSP na obmejnih problemskih območjih – BIZI NOO

SRRS, Slovenski regionalno razvojni sklad in Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj sta predstavila nov finančni produkt, ki je namenjen MSP-jem na obmejnih problemskih območjih za projekte na področju snovne in energetske učinkovitosti.
Višina nepovratnih sredstev se bo gibala od 50.000 € do 160.000 €. Z eno vlogo bo možno zaprositi dodatno tudi za ugodno posojilo v višini 25.000 € do 500.000 €.
Vlogo na razpis bo možno oddati v več rokih: 16. 06. 2023, 28. 07. 2023, 01. 09. 2023 in 29. 09. 2023.
Več informacij: https://www.srrs.si/
Scroll to Top
Skip to content