Izgradnja regionalne kolesarske povezave Huda luknja med Velenjem in Mislinjo

Izgradnja regionalne kolesarske povezave Huda luknja med Velenjem in Mislinjo

Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, kot investitor, je konec preteklega leta sklenila pogodbo za gradnjo državne kolesarske povezave Huda luknja, ki naj bi bila zgrajena do konca leta 2023. Predvidena kolesarska pot v dolžini približno 9,4 kilometra od Gornjega Doliča do Sela pri Velenju bo potekala po stari opuščeni železniški progi, skozi štiri predore in preko sedmih premostitvenih objektov. Trasa nove kolesarske poti se bo v Gornjem Doliču navezala na obstoječo kolesarsko povezavo Mislinja – Slovenj Gradec – Dravograd.

Projekt sofinancira EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. V okviru mehanizma Dogovor za razvoj regij svojo kvoto namenjata tudi Občina Mislinja in Mestna občina Velenje.

Scroll to Top
Skip to content