1. REGIONALNO SREČANJE INTERESNIH SKUPIN

V oktobru 2018 je Razvojna agencija Savinjske regije organizirala 1. regionalno srečanje interesnih skupin v sklopu projekta InnovaSPA.

Na srečanju so predstavniki različnih podjetij debatirali o sedmih termalnih zdraviliščih Savinjske regije, njihovih specifikah, preventivnih in kurativnih programih, ki jih izvajajo ter predvsem o različnih programih, temelječih na termalnih vodah, ki jih izvajajo. Tema je nanesla tudi na obstoječo zakonodajo in možnosti dostopa do preventivnega zdravljenja.

V času srečanja sta se definirali tudi prvi dve dobri praksi preventivnega zdravljenja, ki ju izvajajo v Termah Olimia in Thermani Laško. V Olimii je to Selfness, kjer ogromno pozornosti namenjajo sproščanju s pomočjo zvoka in frekvenc, ki blagodejno vplivajo na telo in so sonaravne frekvencam človeškega telesa, ta način sproščanja pa podpirajo s svojo specifično termalno vodo. V Thermani Laško pa se osredotočajo na svoje zaposlene z izvajanjem Promocije zdravja na delovnem mestu, kjer so posebej za dobro počutje zaposlenih oblikovali poseben program z jogo, šolo dobre drže, pohodi v naravo, predavanji proti stresu in dostopom do bazenov s termalno vodo.

Sledila je SWOT analiza petih tem, ki so jih projektni partnerji definirali v prijavnici projekta InnovaSPA, in sicer:

  • Oblikovanje inovativnih zdravljenj in storitev nege za oblikovanje novih terapij.
  • Učinkovitejša zdravstvena oskrba, preventiva in rehabilitacija.
  • Spodbujanje ljudi k zdravemu načinu življenja s pomočjo preventivnega zdravljenja.
  • Spodbujanje projektov sodelovanja z namenom razvijanja novih produktov in konceptov zdravljenja temelječih na termalnih vodah z normativi in specifikacijami, ki zagotavljajo možnost ponovitve znotraj termalnih podjetij in možnost prenosa v druge regije.
  • Oblikovanje novih regionalnih termalnih strategij za razvoj novih instrumentov v zvezi s preventivnim zdravljenjem in termalnimi ponudbami.

Rezultati SWOT analize so se v veliki meri ujemali s Strategijo razvoja in trženja slovenskih naravnih zdravilišč ter vizijo, ki je izražena v njej.

Pridobljene rezultate je RASR nato posredoval vodilnemu partnerju, ki bo za vsako partnersko regijo projekta pripravil analizo trenutnega stanja in s tem bo lažje definiranje bolj specifičnih ciljev projekta za posamezna območja.

Scroll to Top
Skip to content